1. A karmesternek. Dávidtól. Emlékeztetésül.

2. Isten, megmentésemre, Örökkévaló, segítségemre siess!

3. Szégyenűljenek meg és gyalázásúl legyenek, akik lelkemre törnek; hátráljanak meg és piruljanak el, akik bajomat kívánják.

4. Forduljanak vissza szégyenük miatt, kik azt mondják: Hah, hah!

5. Örvendjenek és örüljenek mind a te keresőid, és mondják mindig: nagy az Isten! akik szeretik segítségedet!

6. Én pedig szegény vagyok és szűkölködő, Isten siess felém; segítségem és szabadítóm vagy, Örökkévaló, ne késsél!