1. Jertek, ujjongjunk az Örökkévalónak, riadjunk üdvünk sziklájának.

2. Járuljunk szine elé hálaszóval, dalokkal riadjunk neki!

3. Mert nagy Isten az Örökkévaló s nagy király mind az istenek fölött;

4. kinek kezében vannak a föld mélységei, s övéi a hegyek magasságai;

5. kié a tenger, s ő készítette, s a szárazföldet kezei alkották.

6. Jőjjetek, boruljunk le s hajoljunk meg, térdeljünk az Örökkévaló, a mi teremtőnk előtt.

7. Mert Ő a mi Istenünk, s mi legelésének népe és kezének juhai – e napon vajha hallgatnátok szavára.

8. Ne keményítsétek meg szíveteket mint Meribánál, mint Massza napján a pusztában,

9. a hol megkisértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták cselekvésemet.

10. Negyven évig undorodtam a nemzedéktől s mondtam: tévelygő szívűek népe ők, s ők nem ismerik utjaimat;

11. úgy hogy megesküdtem haragomban: nem fognak bemenni nyugvó helyembe!