1. Hallelúja! Dícsérd, én lelkem, az Örökkévalót!

2. Hadd dicsérem az Örökkévalót életemben, hadd zengek Istenemnek, amíg vagyok.

3. Ne bízzatok nemesekben, ember fiában, kinek nincsen segedelme:

4. elszáll szelleme, visszatér földjéhez, azon a napon elvesznek szándékai.

5. Boldog, kinek Jákób Istene a segítsége, kinek reménye van az Örökkévalóban, az ő Istenében,

6. ki készítette az eget és földet, a tengert és mindazt, mi bennük van; aki hűséget tart örökké,

7. jogot szerez a zsaroltaknak, kenyeret ad az éhezőknek. Az Örökkévaló fölszabaditja a foglyokat;

8. az Örökkévaló látókká teszi a vakokat; az Örökkévaló fölegyenesíti a görnyedteket; az Örökkévaló szereti az igazakat;

9. az Örökkévaló megőrzi a jövevényeket, az árvát és özvegyet föntartja – de a gonoszok útját elgörbíti.

10. Az Örökkévaló király lesz örökké, Istened, oh Czión, nemzedékre meg nemzedékre! Hallelúja!