1. Zsoltár Dávidtól. Örökkévaló, halljad imámat, figyelj könyőrgésemre; hűségedben hallgass meg, igazságodban!

2. S ne szállj itéletre szolgáddal, mert nem bizonyul igaznak előtted semmi élő.

3. Mert ellenség üldözte lelkemet, földig zúzta éltemet, lakoztatott engem sötét helyeken, mint őskornak holtjait.

4. S elborult bennem szellemem, belsőmben eliszonyodik a szivem.

5. Megemlékeztem a hajdankor napjairól, elmélkedtem minden tettedről, kezed művéről elgondolkodtam.

6. Kezeimet terjesztettem hozzád; lelkem, mint a bágyadt föld, eped feléd. Széla.

7. Gyorsan hallgass meg, Örökkévaló, lelkem elepedt; ne rejtsd el tőlem arczodat, hogy ne legyek hasonlóvá a gödörbe szállókhoz.

8. Hallasd velem reggel szeretetedet, mert benned biztam; tudasd velem az utat, melyen járjak, mert hozzád vittem lelkemet.

9. Ments meg ellenségeimtől, Örökkévaló, hozzád menekültem.

10. Taníts engem, hogy megtegyem akaratodat, mert te vagy Istenem; jóságos szellemed vezessen engem síkság földjén.

11. Neved kedvéért tarts életben, igazságoddal vezesd ki lelkemet a szorultságból.

12. És kegyelmedben semmisítsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mind a lelkem szorongatóit, mert szolgád vagyok.