1. a karmesternek. Zsoltár Dávidtól.

2. Mikor odament Nátán próféta hozzá, amidőn bement volt Bát-Sébához.

3. Könyörülj rajtam, Istenem, kegyelmed szerint; irgalmad bősége szerint töröld el bűntetteimet.

4. Sokszorosan moss meg engem bűnömtől, és vétkemtől tisztíts meg.

5. Mert bűntetteimet tudom én, és vétkem előttem van mindig.

6. Egyedül ellened vétkeztem, a mi rossz a szemeidben, azt tettem; azért, hogy igaznak bizonyulj szóltadban, jogosnak itéltedben.

7. Lám, bűnben születtem, s vétekben fogant engem anyám.

8. Lám, igazat kivánsz a vesékben, s a bensőben bölcseséget tudatsz velem.

9. Tisztíts meg engem izsóppal, hogy tiszta legyek, moss meg, hogy hónál fehérebb legyek.

10. Hallass velem vígságot és örömet, újjongjanak a csontok, melyeket összezúztál.

11. Rejtsd el arczodat vétkeimtől s mind a bűneimet töröld el.

12. Tiszta szívet teremts nekem, Isten, és szilárd szell emet ujíts meg én bennem.

13. Ne vess el engem színed elöl, s szent szellemedet ne vedd el tőlem.

14. Add vissza nekem üdvöd vígságát, és készséges szellemmel támassz engem.

15. Hadd tanítsam az elpártolókat útjaidra, hogy a vétkesek hozzád megtérjenek.

16. Ments meg engem vérbűntől, Isten, segedelmem Istene; újjongjon a nyelvem igazságodon.

17. Uram, ajkaimat nyisd meg, hogy szájam hirdesse dicséretedet.

18. Mert nem kivánsz vágóáldozatot, hisz adnám; égőáldozatot nem kedvelsz.

19. Istennek vágóáldozatai: megtört lélek; megtört, zúzott szívet, oh Isten, nem vetsz meg.

20. Tégy jót Cziónnal kedvességedben, építsd fel Jeruzsálem falait;

21. akkor kivánsz majd igazsággal való vágóáldozatokat, égőáldozatot és egész áldozatot, akkor tulkok feljutnak oltárodra.