1. Zsoltár. Énekeljetek az Örökkévalónak új éneket! Mert csodatetteket mívelt; segített neki jobbja és szentséges karja.

2. Megismertette segítségét az Örökkévaló, a nemzetek szemei előtt Megnyilvání-totta igazságát.

3. Megemlékezett szeretetéről és hüségéről Izraél háza iránt, látták mind a föld népei Istenünk segítségét.

4. Riadjatok az Örökkévalónak, mind a földön levők, fakadjatok ki és ujjongjatok és zengjetek!

5. Zengjetek az Örökkévalónak hárfával, hárfával és zeneszóval;

6. trombitákkal és harsonaszóval, riadjatok a király, az Örökkévaló előtt!

7. Dörögjön a tenger és teljessége, a világ és a benne lakók;

8. folyamok csapják össze tenyerüket, együttesen ujjongjanak a hegyek:

9. az Örökkévaló előtt, mert jön itélni a földet; ítéli a világot igazsággal s a népeket egyenességgel.