1. A karmesternek. Kórach fiaitól. Zsoltár.

2. Ti népek mind, csapjátok össze kezeteket, riadozzatok Istennek újjongás hangjával!

3. Mert az Örökkévaló, a legfelső, félelmetes, nagy király ő az egész föld fölött. 

4. Népeket hódoltat alánk s nemzeteket lábaink alá.

5. Kiválasztja számunkra birtokunkat, büszkeségét Jákóbnak, akit szeret. Széla. 

6. Felszállt Isten riadás közt, az Örökkévaló karsona hangja közt.

7. Zengjetek Istennek, zengjetek; zengjetek királyunknak, zengjetek!

8. Mert királya az egész földnek Isten, zengjetek dalt.

9. Királylyá lett az Isten a nemzetek fölött, Isten ráült az ő szent trónjára.

10. Népek nemesei gyűlekeztek, Ábrahám Istenének a népe; mert Istenéi a föld paizsai: igen emelkedett ő!