1. Hallelúja! Dicsérjétek az Örökkévalót az égből, dicsérjétek a magasságban!

2. Dicsérjétek mind az ő angyalai, dicsérjétek mind az ő seregei!

3. Dicsérjétek, nap és hold, dicsérjétek mind a világitó csillagok!

4. Dicsérjétek, egek egei s a vizek, melyek az egeken fölül vannak!

5. Dicsérjék az Örökkévaló nevét, mert ő parancsolta, s megteremtődtek;

6. odaállította őket mindenkorra, örökre, törvényt adott, meg nem szeghetőt.

7. Dicsérjétek az Örökkévalót a földről, tengeri szörnyek és mind a mélységek;

8. tűz és jégeső, hó és füst, szélvihar, igéjének végezője;

9. a hegyek és mind a halmok, gyümölcsfa és mind a czédrusfák;

10. a vad és minden barom, csúszó-mászó és szárnyas madár;

11. föld királyai és mind a nemzetek, vezérek és mind a föld birái.

12. ifjak még hajadonok is, vének fiatalokkal együtt.

13. Dicsérjétek az Örökkévaló nevét, mert magasztos az ő neve egyedül — fensége föld és ég fölött van.

14. Felemelte népe szarvát, dicséretül mind a jámborainak, Izraél fiainak, a hozzá közelvaló népnek. Hallelúja!