1. Dávidtól. Áldjad, én lelkem, az Örökkévalót s egész belsőm az ő szent nevét!

2. Áldjad, én lelkem, az Örökkévalót s ne feledkezzél meg mind az ő tetteiről!

3. Ő az, ki megbocsátja minden bűnödet, ki meggyógyítja minden betegségedet;

4. ki veremből váltja meg éltedet, ki körülvesz téged szeretettel s irgalommal;

5. ki jóval tartja el díszedet, hogy megujhodik sasként ifjúságod.

6. Igazságot tesz az Örökkévaló és jogot mind a zsaroltaknak.

7. Megismerteti útjait Mózessel, Izraél fiaival cselekvéseit:

8. irgalmas és kegyelmes az Örökkévaló, hosszantűrő és bőséges a szeretetben.

9. Nem mindétig fog pörölni s nem örökké haragot tartani.

10. Nem vétkeink szerint járt el velünk, s nem bűneink szerint bánt velünk.

11. Mert amint magas az ég a föld fölött: hatalmas volt szeretete az ő tisztelői fölött.

12. Amint távol van kelet nyugattól: eltávolította tőlünk bűntetteinket.

13. Amint atya irgalmaz gyermekeinek, irgalmazott az Örökkévaló az ő tisztelőinek.

14. Mert ő ismeri hajlamunkat, emlékezik rá, hogy por vagyunk.

15. Halandónak akár fü a napjai, mint a mezö virága úgy virágzik;

16. mert szél vonult el rajta s nincsen, s nem ismeri őt többé a helye.

17. De az Örökkévaló szeretete öröktől-örökké van tisztelői fölött, s igazsága jut gyermekeik gyermekeinek:

18. azoknak kik szövetségét megőrzik s megemlékeznek rendeleteiről, hogy megtegyék.

19. Az Örökkévaló az égben szilárdította meg trónját és királysága a mindenségen uralkodik.

20. Áldjátok az Örökkévalót, ti angyalai, ti hatalmas erejüek, akik végezitek igéjét, hallgatván igéjének szavára!

21. Áldjátok az Örökkévalót mind a seregei, szolgálattevői ti, akaratának végezői!

22. Áldjátok az Örökkévalót, mind a művei ti, uralmának minden helyein! Áldjad, én lelkem, az Örökkévalót!