1. Ima Dávidtól. Hallgass, Örökkévaló, igazsággal, figyelj fohászkodásomra, figyelmezz imádságomra nem csalárd ajkakból!

2. Te tőled eredjen itéletem; szemeid az egyenességet nézik.

3. Megvizsgáltad szívemet, gondoltál rám éjjel, kipróbáltál, nem találtál gonosz gondolatot bennem, szájamon sem lépett át.

4. Emberek cselekvéseinél, ajkaid igéje által, őrizkedtem az erőszakosnak ösvényeitől;

5. követték lépteim nyomdokaidat, nem tántorogtak 1ábaim.

6. Én szólítottalak, mert meghallgatsz engem, Isten, hajtsd füledet felém, halljad beszédemet.

7. Csodálatosan míveld kegyeidet, te, aki segíted azokat, kik támadók elől jobbodban keresnek menedéket.

8. Őrizz meg engem, mint a szemnek fényét, szárnyaid árnyékában rejts el engem,

9. a gonoszok elől, kik engem pusztítottak, ellenségeimtől, kik dühvel körülfognak engem.

10. Hájukban eltompultak, szájukkal gőgösen beszéltek.

11. Lépteinkben mostan körülvettek minket, szemeiket irányozzák, hogy földre terítsenek.

12. Hasonló ő az oroszlánhoz, mely ragadozni vágyik, fiatal oroszlánhoz, mely rejtekben ül.

13. Kelj föl, Örökkévaló, szállj vele szembe, görnyeszd le őt, szabadítsd ki lelkemet a gonosztól kardoddal,

14. emberektől kezeddel, oh Örökkévaló, a világ embereitől; részök van az életben, kincseddel megtöltöd a hasukat; jól laknak fiakkal és hagyják vagyonukat gyermekeiknek.

15. Én- igazságban hadd látom színedet, hadd lakom jól ébredéskor alakoddal.