1. Dávidtól, midőn elváltoztatta az eszét Abímélek előtt, és az őt elűzte, és elment.

2. Hadd áldom az Örökkévalót minden időben, állandóan dicsérete a szájamban.

3. Az Örökkévalóval dicsekszik lelkem, hallják az alázatosak és örüljenek.

4. Mondjátok nagynak az Örökkévalót velem együtt, s hadd magasztaljuk nevét egyetemben!

5. Kerestem az Örökkévalót és meghallgatott engem, s minden félelmemből megmentett.

6. Hozzá tekintettek föl és ragyogtak, s arczuk el nem pirulhat.

7. Ez az a szegény, ki felkiáltott, s az Örökkévaló hallotta, és mind a szorongásaiból megaegítotte.

8. Táborozik az Örökkévaló angyala az ő tisztelől hörül, és kiszabadítja őket.

9. Érezzétek meg és lássátek, hogy jó az Örökkévaló; boldog a férfi, ki menedéket talál benne!

10. Féljétek az Örökkévalót, szentjei ti, mert nincs hiánya tisztelőinek.

11. Fiatal oroszlánok hoplaltak és éheztek, de kik az Órölikévalót keresik, nincsenek híján semmi jónak.

12. Jertek, fiúk, hallgassatok reám, istenfélelemre tanítlak meg.

13. Ki az az ember, ki életet kiván, szereti élte napjait, hogy jót lásson?

14. Óvd meg nyelvedet a rossztól és ajkaidat csalárd beszédtől;

15. távozz a rossztól s tégy jót, keresd a békét és törekedjél rája.

16. Az Örökkévaló szemei az igazak felé fordulnak, és fülei az ő fohászkodásuk felé.

17. Az Örökkévaló arcza a gonoszok ellen fordul, hogy kiírtsa a földről emléküket.

18. Kiáltottak s az Örökkévaló hallotta, s mind a szorongásaikból megmentette őket.

19. Közel van az Örökkévaló a megtört szívűekhez, és a zúzott lelkűeket megsegíti.

20. Sok az igaznak a baja, de mindnyájából megmenti az Örökkévaló.

21. Megőrzi mind a csontjait, egy sem törik meg azok közül.

22. Megöli a rosszaság a gonoszt, és az igaznak gyűlölői majd bűnhődnek.

23. Megváltja az Örökkévaló szolgáinak lelkét és nem bűnhődnek mind, akik menedéket keresnek benne.