1. A karmesternek. Zsoltár Dávidtól.

2. Hallgasson meg téged az Örökkévaló a szorultság napján, ótalmazzon téged Jákób Istenének neve;

3. küldje segítségedet a szentélyből, és Cziónból támogasson téged!

4. Emlékezzék meg mind a lisztáldozatidról és égőáldozatodat kövérnek fogadja! Széla.

5. Adjon neked szíved szerint, és minden tanácsodat teljesítse.

6. Hadd ujjongunk segítségedben, és Istenünk nevében emelünk zászlót; teljesítse az Őrökkévaló mind a kérelmeidet!

7. Most tudom, hogy megsegítotte az Örökkévaló az ő fölkentjét, meghallgatja őt szent egeiből segítő jobbjának hatalmas tetteivel.

8. Ezek a szekérhaddal, azok a lovakkal – de mi az Örökkévalónak, Istenünknek nevét emlegetjük.

9. Ők görnyedtek és elestek, de mi fölkeltünk és fennmaradtunk.

10. Örökkévaló, segíts! A király hallgasson meg bennünket, a mely napon felkiáltunk.

Megszakítás