1. Dávidtól zsoltár. Az Örökkévalóé a föld és teljessége, a világ és a benne – lakók.

2. Mert ő tengerek mellé alapitotta és folyamok mellé szilárdította meg.

3. Ki mehet fel az Örökkévaló hegyére, és ki állhat meg az ő szent helyén?

4. A tiszta hezű és tisztúlt szivű, aki hamisságra nem adta rá lelkét és nem esküdött csalás végett.

5. Áldást nyer majd az Örökkévalótól és iga.zságot üdvössége Istenétől.

6. Ez a hozzáfordúlóknak nemzedéke: az arczodat keresők Jákób. Széla.

7. Emeljétek, ti kapúk, fejeteket és emelhedjetek, ti ősrégi ajtók, hogy bevonuljon a dicsőség királya!

8. Ki az, a dicsőség királya? Az Örökkévaló hatalmas és hős; az Örökkévaló a karcznak hőse.

9. Emeljétek, ti kapúk, fejeiteket, emeljétek ti ősrégi ajtók, hogy bevonuljon a dicsőség királya!

10. Kicsoda az, a dicsőség királya? Az Örökkévaló, a seregek ura, ő a dicsőség királya! Széla.