1. Benned, Örökkévaló, van menedékem, ne hagyj megszégyenűlnöm soha!

2. Igazságoddal ments meg és szabadíts meg engem, hajlítsd hozzám füledet és segíts meg!

3. Légy nekem menedék sziklájává, hogy bemehessek mindig: rendeld segitésemre, mert szirtem és váram vagy.

4. Istenem, szabadíts ki engem gonosznak kezéből, jogtalankodónak és erőszakoskodónak markából.

5. Mert te vagy reményem; az Úr, az Örökkévaló bizodalmam ifjúkoromtól fogva.

6. Te reád támaszkodtam születéstől fogva, anyám méhéből te vontál ki, rólad szól dícsérődalom mindig.

7. Mintegy csodája lettem sokaknak, de te vagy erős menedékem.

8. Teljék meg szájam dicséreteddel, egész nap dicsőségeddel.

9. Ne dobj el engem vénség idején; midőn fogytán van erőm, ne hagyj el engem.

10. Mert szóltak rólam ellenségeim, és lelkem meglesői tanácskoztak együtt,

11. mondván: Isten elhagyta őt, üldözzétek és fogjátok meg, mert nincs megmentő!

12. Isten, ne távozzál tőlem, Istenem, segítségemre siess.

13. Szégyenűljenek meg, fogyjanak meg lelkem vádlói, gyalázat és szégyen burkolja őket, akik bajomat keresik.

14. Én pedig mindig várakozom, hogy megtoldhassam minden dicséretedet.

15. Szájam elbeszéli igazságodat, egész nap segedelmedet, mert számát sem tudom.

16. Bemegyek az Úrnak, az Örökkévalónak hatalmas tetteivel, említem igazságodat, egyedül a tiedet.

17. Isten, megtanítottál ifjúkoromtól fogva, egész eddig hirdetem csodás tetteidet.

18. De öregségig és vénségig se hagyj el, Isten, miglen hirdetem karodat a nemzedéknek, mind a jövendőknek a te hatalmadat.

19. Hisz igazságod, Isten, a magas égig ér; aki nagyokat miveltél, Isten, ki olyan mint te?

20. Aki láttattál velem sok szorongatást és veszedelmeket, újra éltess engem, és a föld mélységeiből újra hozz föl engem!

21. Növeljed nagyságomat és fordulj, hogy megvigasztalj.

22. Én is magasztallak majd lantszerrel hűségedért, Istenem; zengek neked hárfán, oh Izraél szentje.

23. Ujjonganak ajkaim, mert zenghetek neked, meg a lelkem, melyet kiváltottál.

24. Nyelvem is egész nap elrebegi igazságodat; mert megszégyenültek, mert elpirultak, kik bajomat keresik.!