1. Bábel folyóinál – ott ültünk, sirtunk is, mikor megemlékeztünk Cziónról.

2. A fűzfákra aggattuk benne hárfáinkat.

3. Mert ott kértek tőlünk foglyulejtőink énekszót, és zaklatóink vígságot: énekeljetek nekünk Czíón énekeiből!

4. Hogyan énekeljük az Örökkévaló énekét. idegen földön?

5. Ha rólad megfeledkezem, Jeruzsálem, feledkezzék rólam a jobbom!

6. Tapadjon nyelvem inyemhez, ha meg nem emlékezem rólad, ha föl nem emelem Jeruzsálemet örömöm tetejére!

7. Emlékezzél meg, Örökkévaló, Jeruzsálem napjáról, Edóm fiairól, akik azt mond- ták: dúljátok, dúljátok az alapig benne!

8. Bábel leánya, pusztulásra való te – boldog, aki megfizeti néked tettedet, melyet elkövettél rajtunk!

9. Boldog, aki megragadja. és szétzúzza kisdedeidet a sziklán!