1. a karmesternek. Jedútún számára. Ászáftól. Zsoltár.

2. Hangommal az Istenhez hadd kiáltok, hangommal az Istenhez, és ő figyel reám.

3. Szorultságom napján az Urat kerestem; kezem éjjel kinyújtva van s nem dermedmeg, vonakodott lelkem megvigasztalódni.

4. Istenre ha emlékezem, sóhajtanom kell; ha gondolkodom, elborul lelkem. Szelá.

5. Tartod szemem őrzőit, nyugtalankodom s nem beszélhetek.

6. Elgondolom a hajdankor napjait, az ősidőknek éveit.

7. Ha emlékezem éjjel hárfajátékomra, gondolkodnom kell szívemben és fürkész lelkem:

8. Örökre elvet-e az Úr és nem fog már többé kedvelni?

9. Megszünt-e kegyelme mindenkorra, elfogyott-e az igéret nemzedékre meg nemzedékre?

10. Elfelejtett-e könyörülni Isten, avagy haragban elzárta-e irgalmát? Széla.

11. Azt mondtam: az a szenvedésem, hogy megváltozott a legfelsőnek jobbja.

12. Emlékezem Jáh cselekedeteire, midőn emlékezem hajdankori csodádról;

13. elmélkedem minden tettedről és cselekményeiden elgondolkodom.

14. Isten, szentségben van az utad; ki oly nagy isten, mint az Isten?

15. Te vagy az Isten, ki csodát mivel, tudattad a népek közt erődet.

16. Megváltottad karoddal népedet, Jákób és József fiait. Széla.

17. Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak a vizek, megremegtek, meg is reszkettek a mélységek.

18. Vizet ömlesztettek a felhők, dörejt hallattak a fellegek, nyilaid is szerte jártak;

19. hallik dörgésed a forgatagban, megvilágították villámok a világot, megreszketett és megrendült a föld.

20. Tengeren át volt utad és ösvényed nagy vizeken, és nyomdokaid nem voltak fölismerhetők. Vezetted népedet, mint juhokat, Mózes és Áron által.