1. A karmesternek, a Nechílótra. Zsoltár Dávidtól.

2. Szavaimra figyelj, Örökkévaló, ügyelj elmélkedésemre.

3. Figyelmezz fohászom szavára, királyom és Istenem, mert hozzád imádkozom.

4. Örökkévaló, reggel halljad szavamat, reggel folyamodom hozzád és reménykedem.

5. Mert nem gonoszságot kedvelő Isten vagy, nem időzhet nálad, aki rossz.

6. Nem állhatnak meg kevélykedők szemeid előtt, gyűlölöd mind a jogtalanság cselekvőit.

7. Elveszíted a hazugság beszélőit, vérontás és csalás emberét útálja az Örökkévaló.

8. De én szereteted bőségében bemegyek házadba, leborulok szent templomod felé a te félelmedben.

9. Örökkévaló, vezess engem igazságodban meglesőim miatt, tedd egyenessé előttem utadat!

10. Mert nincs szájukban, ami őszinte, belsőjük veszedelem; nyitott sír a torkuk, nyelvüket simává teszik.

11. Bűnhődtesd őket, Isten, essenek el az ő tanácsaik miatt; bűntetteik sokasága miatt taszítsd el őket, mert engedetlenkedtek irántad.

12. S örülnek majd mind a benned menedéket keresők, örökké ujjonganak, megoltalmazod őket és vigadnak benned, akik nevedet szeretik.

13. Mert te megáldod az igazat; Örökkévaló, kegyeddel, mintegy paizszsal, környezed.