1. A karmesternek, a Gittítre. Zsoltár Dávidtól.

2. Örökkévaló, mi Urunk, mily hatalmas a neved az Egész földön, aki fenségedet tetted az egekre!

3. Kisdedek és csecsemők szájából alapítottál hatalmat, elleneid miatt, hogy elnémíts ellenséget és boszúvágyót.

4. Midőn látom egeidet, újjaid művét, holdat és csillagokat, melyeket megszilárdítottál:

5. mi a halandó, hogy megemlékszel róla, és az ember fia, hogy gondolsz reá?

6. Kevéssel tetted csekélyebbé Istennél, dicsőséggel és díszszel koronáztad;

7. uralkodóvá tetted kezed művein, mindet lábai alá helyezted:

8. juhokat és ökröket mindmegannyit, s a mező állatait is,

9. az ég madarát, s a tenger halait – átkel ő tengerek ösvényein.

10. Örökkévaló, mi Urunk, mily hatalmas a te neved az egész földön!