1. Hallelúja! Dicsérjétek az Örökkévaló nevét, dicsérjétek, az Örökkévaló szolgái ti,

2. akik álltok az Örökkévaló házában, Istenünk házának udvaraiban!

3. Dicsérjétek Jáht, mert jóságos az Örökkévaló; zengjetek nevének, mert kedves.

4. Mert Jákóbot választotta ki magának Jáh, Izraélt kiváló tulajdonául.

5. Mert tudom én, hogy nagy az Örökkévaló s a mi Urunk inkább mind az isteneknél.

6. Mindent, amit akart az Örökkévaló, megtett az égben és a földön, a tengerekben és mind a mélységekben.

7. Fölszállat felhőket a föld végéről, villámokat készít az esőköz, kihoz szelet tárházaiból.

8. Aki megverte Egyiptom elsőszülötteit, embertől baromig;

9. küldött jeleket és csodákat közepedbe, oh Egyiptom, Fáraóra és mind a szolgáira.

10. Aki megvert sok nemzetet, s megölt hatalmas királyokat:

11. Szíchónt, az Emóri királyát és Ógot, Básán királyát, és Kanaán királyságait mind;

12. s adta országukat birtokul, birtokul Izraél népének.

13. Örökkévaló, neved örökké tart; Örökkévaló, hired nemzedékre meg nemzedékre!

14. Mert igazát szerzi az Örökkévaló népének és szolgáin szánakozik.

15. A nemzetek bálványai ezüst és arany, ember kezeinek művei.

16. Szájuk van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;

17. füleik vannak, de nem hallanak, még lehelet sincsen szájukban.

18. Amilyenek ők, legyenek készítőik, mindenki, ki bennök bízik.

19. Izraél háza, áldjátok az Örökkévalót, Áron háza, áldjátok az Örökkévalót!

20. Lévi háza, áldjátok az Örökkévalót, istenfélők ti, áldjátok az Örökkévalót!

21. Áldva legyen az Örökkévaló Cziónból, a Jeruzsálemben lakozó! Hallelúja!