1. Hallelúja! Mert jó zengeni Istenünknek, mert kellemes, illendő a dicséret.

2. Fölépíti Jeruzsálemet az Örökkévaló, Izraél eltaszítottjait egybegyűjti.

3. Ő, ki meggyógyítja a megtört szivüeket és bekötözi fájdalmaikat;

4. számát olvassa meg a csillagoknak, mindnyájukat néven szólítja.

5. Nagy az urunk és sok erejű, értelmének nincsen száma.

6. Föntartja az alázatosakat az Örökkévaló, földig alázza le a gonoszokat.

7. Énekeljetek az Örökkévalónak hálaszóval, zengjetek Istenünknek hárfával!

8. Aki felhőkkel borítja az eget, ki esőt készít a földnek, ki füvet sarjaszt a hegyeken;

9. megadja kenyerét a baromnak, a hollófiaknak, amelyek felkiáltanak.

10. Nem a lónak erejében telik kivánsága, nem a férfi czombjaiban telik kedve.

11. Kedveli az Örökkévaló azokat, kik őt félik, azokat, kik várakoznak kegyelmére.

12. Dicsőitsd, Jeruzsálem, az Örökkévalót, dicsérd Istenedet, oh Czión!

13. Mert megerősítette kapuid reteszeit, megáldotta gyermekeidet tebenned.

14. Ő, ki békét teszen határodul, búzának javával jóllakat téged;

15. ki szavát a földre küldi, hamarosan szalad az igéje;

16. ki havat ad, akár a gyapju, deret szór, akár a hamu,

17. dobja jegét, akár kenyérdarabok, fagya előtt ki állhat meg?

18. Küldi igéjét s elolvasztja azokat, fuvatja szelét: folynak a vizek,

19. Tudtára adja igéjét Jákóbnak, törvényeit és rendeleteit Izraélnek.

20. Nem tett úgy egy nem yetnek sem, és rendeleteit – nem ismerik azokat. Hallelúja!