1. Az Örökkévaló király lett: remegnek a népek – aki kérubokon trónol: meginog a föld.

2. Az Örökkévaló Czíónban nagy, és magas ő mind a népek fölött.

3. Dicsőítsék nevedet: nagy és félelmetes, szentséges ő.

4. S erejét a királynak, ki jogot szeret, te szilárditottad meg egyenességgel; jogot és igazságot Jákóbban te szereztél.

5. Magasztaljátok az Örökkévalót, Istenünket, s boruljatok lábai zsámolyához: szentséges Ő!

6. Mózes és Árón papjai közül valók, Sámuel neve szólitói közül: szólítják az Örökkévalót s ő meghallgatja őket.

7. Felhőoszlopban beszél hozzájuk; megőrizték bizonyságait és a törvényt, melyet nekik adott.

8. Örökkévaló, mi Istenünk, te meghallgattad őket, megbocsátó Isten voltál nekik, megtorló is cselekvéseik miatt.

9. Magasztaljátok az Örökkévalót, Istenünket, s boruljatok le szent hegyéhez, mert szent az Örökkévaló, a mi Istenünk.