1. Dávidtól. Zsoltár. Szeretetet és jogot hadd énekelek, neked, Örökkévaló, hadd zengek.

2. Hadd ügyelek gáncstalan utra – mikor jösz majd hozzám? Járni fogok szívem gáncstalanságában az én házamban.

3. Nem tartok szemeim előtt alávaló dolgot; elpártolást elkövetni, azt gyűlölöm, rám ne ragadjon.

4. Ferde szív távozzék tőlem, rosszról ne tudjak;

5. ki titkon megszólja felebarátját., azt megsemmisítem, a büszke szemüt és telhetetlen szívüt, azt nem viselem el.

6. Szemeimet az ország hiveire vetem, hogy velem lakjanak; ki gáncstalan uton jár, az szolgáljon engem.

7. Ne lakjék az én házamban csalárdságot tevő, hazugságokat beszélő ne álljon meg szemeim előtt.

8. Reggelenként megsemmisítem mind az ország gonoszait, hogy kiírtsam az Örökkévaló városából azokat, kik jogtalant tesznek.