1. Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos, mert örökké tart a kegyelme!

2. Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart a kegyelme.

3. Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart a kegyelme.

4. Annak, ki egyedül mível nagy csodatetteket, mert örökké tart a kegyelme.

5. Annak, ki értelemmel készítette az eget, mert örökké tart a kegyelme.

6. Annak, ki a földet kiterítette a vizek fölé, mert örökké tart a kegyelme.

7. Annak, ki nagy világítókat készített, mert örökké tart a kegyelme.

8. A napot uralkodásra nappal, mert örökké tart a kegyelme.

9. A holdat és csillagokat uralkodásra éjjel, mert örökké tart a kegyelme.

10. Annak, ki megverte Egyiptomot elsőszülöttjeikben, mert örökké tart a kegyelme.

11. S kivezette lzraélt közülök, mert örökké tart a kegyelme.

12. Erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart a kegyelme.

13. Annak, ki hasábokra hasította a nádas tengert, mert örökké tart a kegyelme.

14. És közepén átvonultatta Izraélt, mert örökké tart a kegyelme.

15. És behajította Fáraót és hadát a nádas tengerbe, mert örökké tart a kegyelme.

16. Annak, ki a pusztában járatta népét, mert örökké tart a kegyelme.

17. Annak, ki megvert nagy királyokat, mert örökké tart a kegyelme.

18. S megölt hatalmas királyokat, mert örökké tart a kegyelme.

19. Szíchónt, az Emóri királyát, mert örökké tart a kegyelme.

20. És Ógot, Básán királyát, mert örökké tart a kegyelme.

21. És adta országukat birtokul, mert örökké tart a kegyelme.

22. Birtokul Izraélnek, az ő szolgájának, mert örökké tart a kegyelme.

23. Aki alacsonyságunkban megemlékezett rólunk, mert örökké tart a kegyelme.

24. S megváltott minket szorongatóinkiól, mert örökké tart a kegyelme.

25. Kenyeret ad minden halandónak, mert örökké tart a kegyelme.

26. Adjatok hálát az ég Istenének, mert örökké tart a kegyelme.