1981. április 15-én, niszán hónap 11-én a Rebbe a 79. születésnapját ünnepelte egy hászid összejövetel keretében. Sokat beszélt a mindössze hat hónappal korábban általa alapított ifjúsági szervezetről, mely a Civot Hásem (Isten seregei) nevet kapta. A szervezet célja az, hogy minél több jó cselekedet elvégzésére vegye rá a gyermekeket, illetve a Tórán keresztül erősítse a közöttük lévő egységet, ezzel siettetve a messiás eljövetelét.

E célok elérése érdekében a Rebbe azt javasolta, hogy írjanak egy különleges tóratekercset, melyben kizárólag gyermekek vásárolhatnak maguknak betűt. Ez a tekercs – mondta a Rebbe – nemcsak a kívánt egységet hozza el a zsidó gyermekek között, hanem különleges áldást is hoz az egész népre. A Rebbe úgy határozott, hogy a Tóra megírását azonnal el kell kezdeni, méghozzá Jeruzsálemben, mely az egység szimbóluma. Jeruzsálemben az Óvárosban álló, történelmi lubavicsi zsinagógát jelölték ki e célra, mely a harmadik rebbe, a Cemách Cedek nevét viseli.

A születésnapi összejövetelt követően a Rebbe engem bízott meg a Tóra megírásának megszervezésével és részletes utasításokkal látott el: a Tórában a bár vagy bát micva kornál fiatalabb zsidó fiúk és lányok vásárolhatnak maguknak egy-egy betűt, darabonként egy dollárért, vagy az ennek megfelelő összegű helyi valutáért. A feliratkozást a szülők intézték, de a Rebbe azt kérte, hogy azok a gyermekek, akik képesek rá, maguk töltsék ki az űrlapot. A Rebbe elvárta, hogy minden egyes gyerek megfelelő visszaigazolást kapjon az adományáról, ezért nem egy szokásos számlát állítottunk ki, hanem egy díszes oklevelet.

A Rebbe számára fontos volt, hogy még véletlenül se sértse meg egy gyerek érzéseit sem, ezért azt kérte, hogy csak annyit mondjuk el a befizetőknek, hogy melyik hetiszakasz megírásához járultak hozzá, magát a betűt ne áruljuk el, mert valaki esetleg úgy érezheti, hogy egy kevésbé fontos szóban szerepel a saját betűje. Bár a Tórában minden egyes betű egyformán fontos és nélkülözhetetlen, legyen szó Isten nevéről vagy egy negatív jelentésű szóról, egy gyermek számára nehéz lehet megérteni, ha az ő betűje esetleg egy kevésbé „szimpatikus” kifejezésben szerepel.

A gyermekek Tórájának jelentőségéről egy lág báomeri hászid összejövetelen is hosszasan beszélt a Rebbe: „Olyan világban élünk, melyben sok a bizonytalanság és a váratlan esemény, melyben példátlan helyzetekkel és válságokkal kell szembenéznünk. Manapság elég egyetlen frusztrált és megzavarodott vezető, hogy egyetlen gomb megnyomásával olyan pusztítást zúdítson egy országra vagy akár az egész világra, melyre a történelem során még sohasem volt példa. Ahhoz, hogy egy ilyen tragédiát megelőzzünk, tennünk kell valamit, ami biztosítja a zsidó nép békéjét és egységét. Melyik az a micva, amelyik képes megteremteni mindezt? A tóratekercs megírása, különösen, ha ártatlan gyermekek nevében teszik”.

A Rebbe folyamatosan figyelemmel kísérte, hogy miként halad a feliratkozás. A titkára, Binyomin Klein rabbi hetente felhívott, hogy érdeklődjön az eredmények iránt. A Rebbe eleinte elégedetlen volt a növekedés ütemével. Két nappal Sávuot előtt arról beszélt, hogy a világot rendkívüli pusztítás és káosz fenyegeti és tenni kell azért, hogy a dolgok jobbra forduljanak. „Egyetlen gyermek sem maradhat ki”.

A Rebbe szavait másnap, 1981. június 7-én értettük meg. Az izraeli légierő egy vakmerő akcióban megsemmisítette az iraki atomreaktort. Ez a rendkívül kockázatos bevetés akadályozta meg Száddám Husszeint abban, hogy nukleáris háborút indítson. A hír hallatán mindannyiunk számára világossá vált, hogy miért indítványozta a Rebbe a gyermekek Tórájának mihamarabbi megírását. Egy olyan veszélyforrás semmisült meg, mely rettenetes fenyegetést jelentett a zsidó népre.

A gyermekek Tórája végül a Rebbe édesapjának halálozási évfordulójára, áv hónap huszadikára készült el. A Rebbe Zalman Shimon Dworkin rabbit jelölte ki, hogy megírja az utolsó betűket a tekercsben. Mivel a sok jelentkező miatt egy újabb tekercs megírása is elkezdődött, abban az első betűket írta meg. Napjainkig hat tóratekercset írtak már meg kizárólag a gyermekek adományaiból. A Tórákat mind a Cemách Cedek zsinagógában őrzik. Jelenleg a hetedik tekercs készül. Ez összesen több mint kétmillió zsidó gyermek részvételét jelenti!

Smuel Goldman rabbi

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 52. szám – 2022. szeptember 1.

 

Megszakítás