Nem szabad halott miatt túlzottan keseregni (3 pontban)

1. Nem szabad a halott után túlzottan keseregni, mert mondva van (Jeremiás 22:10.): Ne sírjatok a halottért, és ne szánjatok senkit érte, és azt mondották bölcseink, – legyen áldássá az emlékük! – hát lehetséges ilyet mondani? De azt jelenti: ne sírassátok a kelleténél jobban, tovább és ne szánjátok határtalanul, mértéken túl. Hogy értsük? Három napot a sírassanak, hetet a gyásznak és harmincat a vasalt fehérnemű felvétele és a nyiratkozás tilalmának (mint fentebb magyaráztam), ez idő után már, azt mondja a Szent – dicsértessék! – nem szabad jobban megsajnálnotok mint Én. Azt is mondották bölcseink, – áldott emlékük! –: aki túlzottan bánkódik a halott után, az majd más halott után is sír. Kire mondták ezt? A nép többi fiára, de a Tóra bölcsét bölcsessége szerint kell siratni. Mindamellett még ezt sem szabad harminc napon túl siratni, mert nem volt jobb, több, mint Mose mesterünk, – béke rája! – akire azt írja a Tóra (5Mózes 34:8.): megsiratták Mosét harminc napig.
2. Azt mondták bölcseink, – áldássá legyen az emlékük! – ha a család egy tagja meghal, az egész család aggódik. Példázat erre, amihez ez hasonlítható: kőhalomhídhoz, ha egyetlen kő megmozdul közülük, meginog az egész, azaz az igazságszolgáltatás mindnyájuk felé sújt, míg lassan, lassan jő a gyógyulás, mert az egész gyászhéten ki van vonva a kard, harminc napig lebeg felettük, és nem tér vissza hüvelyébe, csak tizenkét hó után. Ezért az első három napon úgy tekintse magát a gyászoló, mintha kard feküdne a vállai között, a harmadiktól a hetedik napig mintha egyenesen vele szembe állna a sarokban, a hetediktől a harmincadik napig mintha az utcán járna előtte, és azután az egész esztendőn át, hogy még mindig a család ellen van fordítva az igazságszolgáltatás éle. Ha fiú születik ebben a családban, megmenekült az egész család, de csakis, ha fiú, mert ha fiú jő a világra, bére jő a világra. Szintúgy, ha a társaság egy tagja hal meg, az igazságszolgáltatás az egész társaság ellen fordul, és aggódnak valamennyien.
3. Aki nem gyászol úgy, ahogy azt a bölcsek elrendelték, az kegyetlen, de ébredjen fel álmából, féljen, aggódjon, vizsgálja meg cselekedeteit, térjen meg bűnbánattal, talán megmenekülhet a halál angyalának a kardjától. Íme azt mondja az Írás (Jirmijáhu 5:3.): „megverted őket, de nem vették észre”, ebből látható, hogy fel kell ébredjen, vizsgálja, lássa tetteit és bűneit szánva térjen meg.

Megszakítás