Az erev peszach (előtti nap) szabályai, ha az sabboszra esik (6 pontban)
1. Ha az erev peszach (niszan 14.) sabboszra esik, akkor a chómécót már niszan hó 13-ának előestéjén kutatják, azaz a pénteket megelőző este, mikor a vizsgálat után a chóméc-ot szintén semmisnek és gazdátlannak jelentik ki és elmondják a === stb. -t éppenúgy, mint máskor. Pénteken (13-án) ugyanabban az órában kell a chómécot elégetni, mint máskor erev peszachkor. De akkor a második === -t nem mondják, csak sabbosz napján az étkezés után jelenti ki a === elmondásával minden chómécát semmisnek és gazdátlannak.
2. Az elsőszülöttek már csütörtökön böjtölnek. Ha nehezükre esik a böjtöt a chóméckutatás utánig megnyújtani, élvezhetnek valami csekélységet már a kutatás előtt, vagy bízzanak meg mást a chóméc vizsgálatával.
3. Erre a sabboszra ne főzzenek lisztből vagy darából álló eledelt, mert az a fazekakra szokott tapadni, sabboszkor pedig tilos volna kimosni azokat. Azért csak olyan ételeket főzzenek, amelyek nem tapadnak az edényhez. Az étkezés után rázzák le jól az asztalterítőt és tegyék azt el a chómécedénnyel olyan helyiségbe, ahova peszachon át járni nem szoktak. Ha marad egy kevés kenyere, adja azt oda egy nemzsidónak, de vigyázzon, hogy meg ne szegje. a kivivés tilalmát (l. fent. 82. fej. 9. p.). A házat aztán vagy nemzsidóval sepertetik ki, vagy maguk seprik valamely megengedett dologgal (l. fent. 80. §. 73. p.).
4. Reggel korán imádkozzanak, hogy el ne szalasszák azt az időt, amikor még szabad chómécot enni. Ajánlatos ezt a lakomát két részre osztani, azaz szakítsa meg az étkezését, mondja el az étkezés utáni imát, utána vagy járkáljon vagy tanuljon tórát, vagy sétáljon, mire újra mossa meg a kezeit, mondjon újra bróchót a kenyérkalácsra, egyék megint egy keveset és mondja el újra az étkezés utáni imát, hogy a harmadik lakoma kötelességét is teljesíthesse.
5. Ezen a sabboszon Malachi prófétából a === szakaszt (3. 4.-4. 4.) olvassák haftárának, mert az áll benne: »Hozzátok el az egész tizedet a magtárba stb., ami megfelel a nap jelentőségének, mert (némelyek szerint) a tized eltakarításának az ideje a semita (elengedés) évétől számított negyedik és hetedik év erev peszachján volt. Mert minden tizedet, amit három esztendőn keresztül elkülönített a terméséből és a házban feküdni hagyott, köteles volt akkor a Lévinek átadni.
6. Különösképpen nagyon ügyeljen minden ember arra, hogy már erev sabboszkor (pénteken) megkérdezze: Vajon vettek-e már challót azokból a kalácsokból, amelyeket a sabbosz tiszteletére sütöttek? Mert ha nem vettek challót erev sabboszkor (pénteken) és csak sabbosz napján jutott eszükbe, nagy zavart okozna, hogy mit is kell akkor tenniök, mert sabbosz napján nem szabad challót venni, viszont meghagyni is tilos (mert chóméc). A Magén Abrahám (S A. O. Ch. 506. f. 9. p.) véleménye szerint még a chóméc haszonélvezete tilalmának az órája előtt mind a kalácsot oda kell ajándékozni egy nem zsidónak. Mások vitatják ezt és más eljárást ajánlanak, de mind erőltetett módja a hiba helyrehozatalának, azért nagyon ügyelni kell erre a dologra.

Megszakítás