Az erev peszachnak (az ünnepet megelőző napnak) és a széder estére köteles maccosz sütésének szabályai (9 pontban)
1. A reggeli imában nem mondják a === (100.) zsoltárt (l. fent. 14. fej. 4. p.) sem a === (20.) zsoltárt (l. fent. 25. fej. 2. p.).
2. Kovászosat csak a napidő egyharmadáig szabad enni. (Ez a napidő a hajnali pirkadástól a csillagok feljöttéig tart), hasznát élvezni azontúl még egy óráig szabad, addig szabad eladni nemzsidónak, azontúl azonban tilos a hasznát is élvezni. A chómécot addig az időpontig kell elégetni és megsemmisítettnek (gazdátlannak) nyilvánítani, amíg a haszonélvezete meg van engedve.
3. Déltől fogva tilos dolgozni és csak olyan munkát szabad végezni, amit félünnepen is szabad. Meg szokták engedni, hogy nemzsidó által végeztessék. Vannak helyek, hol az egész napon megszokták tiltani a munkát.
4. Nyiratkozni, körmöt vágni még délelőtt kell. Ha elfelejtette, a körmeit délután is levághatja, a haját azonban délután már csak nemzsidóval vágathatja le.
5. Maccót enni tilos egész nap, kis fiúknak, kis leányoknak is, mihelyst megértik az Egyiptomból való kivonulás történetét, tilos nekik maccót adni. De őrlött maccó lisztjével főtt ételt szabad minden embernek enni, a tizedik idő óra kezdetéig, vagyis a nap utolsó negyedének kezdetéig. Azontúl tilos bármit enni, szükség esetén legföljebb egy kevés gyümölcsöt, húst vagy halat. De vigyázzon, hogy meg ne töltse a gyomrát, hogy este étvággyal egye a maccót.
6. A férfi elsőszülöttek, akár csak az apának az elsőszülötte, akár csak az anyának az elsőszülötte, böjtölnek erev peszachkor az esetben is, ha az erev sabboszra (péntekre) esik. Annak is böjtölnie kell, aki koraszülött, (ill. 30 napot nem élt) elsőszülött után született (l. Dagul méravava). Mindaddig, míg az elsőszülött kiskorú (még nincs 13 éves és 1 napos) az apa böjtöl helyette. Hogy ezeknek valamely pl. a talmud egy traktusa befejezésének örömére rendezett micvalakomán szabad-e enniök, az a helyi szokástól függ.
7. Ha az elsőszülött böjtöl, a délutáni mincha tefillában (18. áldásmondás) a === szakaszába az === imát toldja bele. Ha annyi elsőszülött van jelen, hogy közösséggel (minjannal, 10 felnőttel) imádkoznak, ne elsőszülött legyen az előimádkozó, mert a tefilla (Semóné eszré) hangos ismétlésekor nem mondhatják az === imát, mivel niszán hava van.
8. A hitbuzgók a két széderestére kötelező micvómaccót erev pészach napján sütik, mert akkor volt a pészach áldozat bemutatásnak ideje. Mivelhogy az már a chóméctilalom beállta után van, jó, ha szóval kifejezve is megsemmisítettnek (gazdátlanoknak) nyilvánítja a morzsákat és olyan nyelven, amelyen ért, ezt mondja: Mindazokat a morzsákat, amelyek a gyúrásnál és a nyújtásnál majd lehullanak, valamint azt a tésztát, mely majd az eszközökhöz tapad, én már most megsemmisítetteknek és gazdátlanoknak nyilvánítom.
9. Azt a vizet, amelyben a maccoszsütéshez használt eszközöket lemossák, lejtősen szálló helyre kell kiönteni, ahol nincs kőpadlózat, hogy minél gyorsabban beszivárogjon a talajba. Mert ha nem lejtős helyre öntik, avagy lejtős helyre, de ott kőpadlózat van, tartani lehet attól, hogy a víz talán egy helyre gyűl össze és mielőtt beszivárogna a földbe, a benne lévő kovászos megerjed, megesik, hogy chóméc lesz a birtokában.

Megszakítás