Az együttlétük a menyegző után (4 pontban)
1. §. A chupának tulajdonképpen az a lényege, hogy a jegyesség, esketés után a vőlegényt és menyasszonyt külön szobába vezetik, ahol tehát elkülönített helyen együtt étkeznek. Meg kell akadályozni, hogy oda bárki bemenjen, hogy magukban való együttlétük teljes legyen. Ezzel a chupával veszi feleséggé teljes mértékben a völegény a menyasszonyát.
2. §. Ezzel az együttléttel feleségül veszi a hajadont akkor is, ha az éppen nem is alkalmas a közösülésre, például ha tisztátalanságában el kell különülnie, vagy hogy emberek járnak ott be és ki. (Ha tisztátalan, különben kell is, hogy emberek ki és be járjanak a szobájukon, mert különben tilos együtt lenniük a közösülés előtt.)
3. §. De özvegyet csak olyan magukban való együttléttel vesz tulajdonába, mely közösülésre is alkalmas volna, azaz a nő is tiszta, meg nem is járnak az emberek be és ki ott, ahol tartózkodnak.
4. §. A nőülvétel nem történhetik meg sábát napján. Azért, ha a menyegző erev sábát napján (péntek délután) volt, nagyon kell ügyelni arra, hogy a nőülvétel együttléte még sábát előtt történjék meg. Akkor, ha a birtokba vevő együttlét még a sábát előtt nappal megtörtént, szabad sábátkor nejével először közösülnie, akár hajadon az, akár özvegy. De ha a birtokbavevő együttlét nem történt meg még sábát előtt nappal, tilos sábátkor elöször nemi kapcsolatra lépniük, mert akkor a közösüléssel szerezné birtokába, sábát napján pedig nem szabad birtokává megszerezni semmit. Ha ifjú neje hajadon volt, lásd első közüsülése szabályait lejjebb a 157. fejezetben.

Megszakítás