A hajón való utazás szabálya (4 pontban)
1. Legkevesebb három nappal a sabbosz előtt, azaz már szerdától kezdve tilos tengeri útra hajóra szállni, de valamely micvókötelesség teljesítésére még erev sabboszkor (pénteken) is szabad.
2. Folyamokon hajóra szállni mindenképpen szabad, még erev sabboszkor is, de nem szabad, hogy a zsidónak sabbosz napján dolgozni kelljen rajta. Még ha a hajót állat húzza, akkor is szabad menni rajta.
3. Oly esetben, midőn szabad erev erev sabboszkor (pénteken) is hajóra szállani (l. 1. p.), ha erev sabboszkor felment a hajóra és rajta maradt estalkonyatig, habár azután hazament és otthon hált, ` mégis szabad azután felmennie szombaton, – ha a hajó nem kizárólag csak zsidókat visz. De mivel sabbosz napján házában volt, otthonában szerezte meg sabbosz pihenőjét, miért is, ha a hajó a sabboszhatárnál (2000 rőf, kb. 1175 m.) már többet ment és sabbosz napján köt ki a szárazra, neki csak négy rőf útja van a szárazon, ennél többet ott mennie tilos (1. tov. 95. fej.)
4. Megengedhető, hogy zsidó ember sabbosznak napján hajón menjen azért, hogy minjannal (legalább 10 ember közösségében) imádkozhassék, vagy valamely más micvát teljesíthessen, ha a hajó mások miatt is indult. Mindamellett még kötelessége erev sabboszkor, míg nappal van, a hajóra szállani és maradjon rajta, amíg besötétedik, azután hazamehet, hogy sabboszra megint visszatérjen a hajóra, de hogy a hajó csak zsidók miatt induljon sabbosz napján, nem lehet megengedni. (Bővebbet e tárgyban l. Netiv Chajim 248. fej., továbbá a Feldmann kiadás Mecudat Dávid jegyzetét ugyan e helyen, a Beth. Jicchok dvt. Jore Dea II. 31. dv. mely szerint a hajón utazás is csak akkor szabad, ha a sebisza még a sabbosz beállta előtt érvénybe lépett, de a gőz- és villanyvasúton, villamos és autó kocsikon. léghajókon és repülőgépeken utazni sabbosz napján mindenképpen tilos.)

Megszakítás