A chafifa = előzőfürdő szabályai. (6 pontban.)
1. A hetedik napon estalkonyat előtt, tehát amikor még nappal van, fürdesse meg jól egész testét meleg vízben, különösen összeráncosodó és rejtettebb helyein mossa. meg jól és vizsgálja meg egész testét olyan helyen, melyet jól lát s hol jól végig tapogathatja magát, hogy ne maradjon rajta semmi, ami elválasztaná testét a víztől és semmi piszok, tisztítsa és fésülje meg jól az egész haját a fésűvel és lazítsa meg, hogy ne legyen összetapadva és összecsomózva: Ezt nevezik a chafifa-nak; előző-fürdőnek. A chafifafürdőben foglalatoskodjék és időzzék addig, míg besötétedik, hogy az előfürdő után azonnal alámerülhessen a mikvavizében. Tehát előre úgy intézkedjék, hogy az előző-fürdő közvetlen az alámerülés előtt legyen és ezért az a helyes szokás, hogy az előzőfürdő nappal kezdődjék és estig• tartson.
2. Az előző-fürdőzés mosása a hajak helyén ne olyan dologgal történjék, ami összegabalyítja a hajat. Szappannal meg szokták engedni, mert az jól tisztit és nem kuszálja össze.
3. Olyan helyen, ahol nincs fürdőberendezés a mikvahelyiségében, hanem a nő otthon fürdik meg és azután megy a mikvába alámerülni, vigyen magával fésűt, hogy ott még egyszer megfésülje a haját.
4. Szükség esetén, ha lehetetlen az előfürdőt nappal vennie, este is veheti, de fordítson rá gondot, hogy kellően megtisztuljon és ne siessen. Továbbá, ha lehetetlen, hogy az e1őzőfürdő estig tartson, veheti az egész előfürdőt nappal.
5. Ha a mikvában való alámerülés kötelezettsége sabbosz estéjére esik, végezze az előző-fürdést nappal. De nagyon ügyeljen arra, hogy az egész fürdőzést még estalkonyat előtt elintézze, hogy – Isten mentse! – a sabbosz megszentségtelenítésének a bűnébe ne jusson. A sabbosz gyertyák meggyújtása tekintetében a leghelyesebb, hogy ha lehet, az előfürdő után menjen haza azt meggyújtani, vagy végezze el otthon az előfürdőt, az előfürdő után alkonyat előtt gyújtsa meg a gyertyákat és azután menjen alábukni a mikvában. Ha ez lehetetlen, gyújtsa meg a gyertyákat a férj. Ha ez sem lehetséges, gyújtsa meg a gyertyákat és mondjon rájuk áldást az asszony, amikor még hosszú ideig nappal lesz, de a gyújtás előtt jelentse ki, hogy a gyertyának e gyújtásával még nem fogadja magára a sabboszt, mert szükség esetén használ, elegendő ez a kikötés (mint fentebb 75. fej. 4. pontban). Néhol a mikvában való alámerülés után szoktak az előbb meggyújtott gyertyákra áldást mondani, ezt a szokást meg kell szüntetni, mert hiábavaló bróchót mondanak.
6. Olyan helyen, hol a sabbosz vagy a jomtov (ünnep) kimenetelének estéjén is alá szoktak merülni a mikvában, meg kell kérdezni a tóratanítót, hogy a chafifa-előző-fürdő tekintetében miként kell eljárniok.

Megszakítás