A négy parsa (tóraszakasz) rendje (3 pontban)
1. Az adar (szökő évben a niszan havához közelebb eső veadar) hó újholdját megelőző sabbosz a sekálim szakaszának sabbosza. Ha az újhold maga esik sabboszra, az a === – Három tórakönyvet vesznek ki, az elsőből hatnak olvassák a heti szakaszt, a másodikból a hetediknek olvassák az újhold szakaszát és a === versnél kezdik, utána félkadist mondanak (l. fent 70. fej. 1. és a 79. fej. 1. pontját). A harmadikból a maftirnak olvassák fel a sekalim szakaszát (M. II. 30. 11-16.) és haftarának a sekálim haftaráját mondják. Ha tévedtek és előbb a sekálim szakaszát kezdették olvasni, fejezzék be ezt a szakaszt, olvassák a maftirnak az újhold szaka.szát, de ez esetben a maftir a sabbosz és újhold – ros-chódes – haftaráját mondja.
2. A purimot megelőző sabbosz a === szakaszának sabbosza, a niszan hó ros-chódesét (újholdját) megelőző sabbosz pedig a === szakaszának sabbosza, ha maga az újhold esnék sabboszra, az a === sabbosza. A szabálya ugyanaz, mint a sabboszra eső adar újholdjának (l. előbbi p.). A === szakasz sabboszát megelőző sabbosz a === szakasz sabbosza.
3. Vannak, kik azt mondják, hogy a === szakaszának és a === szakaszának olvasása a tóra által elrendelt parancskötelesség, és a szakasznál maftirnak nem hívhatnak fel kiskorút. A falvakban lakók, kiknek nincsen minjanuk (tíz felnőttel együtt istentiszteletük), kötelesek erre a sabboszra olyan helyre menni, ahol minjan van. Ha ezt megtenniök nem lehet, legalább a hangjegyeiknek megfelelő dallammal olvassák maguk azokat.

Megszakítás