Olyan dolgok melyek öröm miatt a gyászhét után is tilosak (5 pontban)

1. Tilos ennie, részt vennie körülmetélésnek, az elsőszülött fiú kiváltásának, a Talmud valamely traktátusa befejeztének örömlakomán, még inkább esküvői lakomán, egyéb rokonaiért való gyászában teljes 30 napig, atyjáért, anyjáért való gyászában teljes tizenkét hónapig (szökőévben is elegendő tizenkét hónap). Ha a saját lakásán van valamely micváparancs teljesítésének örömlakomája, azon szabad ennie, házasságkötés lakomáján azonban vegye szigorúbban még a maga lakásában is, kivéve, ha árva fiút vagy árva lányt házasít meg, és ha nem eszik ott (nem vesz részt), meghiúsulhat az egész, akkor szabad ezen ennie, ha nem is az ő lakásán tartják és szabad sabboszruháit is felvennie, ha apját, anyját gyászolja a harmincnapos gyásza után, egyéb rokonáért való gyászában a harminc napon belül is.
2. Nem szabad másokat meghívnia, sem magát másokkal meghívatnia. A harmincnapos gyásza alatt ne küldjön ajándékokat másoknak és mások ne küldjenek neki, és ugyanígy tizenkét hónapig, ha atyját, anyját gyászolja. Sabbosz napján ez a helyi szokástól függ (l. fentebb 210. fej. 8. p.).
3. Ha a gyászoló szándok (koma, aki a gyermeket a körülmetélés idején tartja) vagy mohél (a körülmetélő) a harminc nap után még ha atyját vagy anyját gyászolja is, öltse fel sabboszruháit és tartsa magán a körülmetélés utánig és ehet a lakomán is.
4. A más rokonokat gyászolónak teljes harminc napig, az atyjáért, anyjáért gyászolónak tizenkét hónapig tilos a lakodalmas házba mennie, még ha csak az áldásmondásokat akarná is meghallgatni, melyeket ott mondanak. De az esketésnél, melyet a zsinagóga udvarán végeznek, és amelyen az esketés és házasság áldásait mondják, harminc napon túl még az atyját, anyját gyászolónak is ott szabad állnia és hallgatnia az áldásokat. Sőt ő maga is (áldhat) mondhatja az áldásmondásokat és lehet az esketés tanúja, vezetheti a vőlegényt a chupá = mennyezet alá, felöltheti ez alkalomra sabboszruháit is, de mindezt csakis a harmincnapos gyász letelte után, de ne menjen be enni lakodalmi ebédet, mások ezt is megkönnyítik és megengedik, hogy részt vegyen a lakomán.
5. Szabad a gyászolónak elmenni a lakomára, hogy ott kiszolgáljon, de egye meg otthon a lakásában azt, amit neki a lakomából küldenek.

Megszakítás