A gyászoló házasságkötésének tilalma
Szabályok a gyászba esett vőlegény és menyasszony részére (5 pontban)

1. A harmincnapos gyász teljes tartama alatt tilos házasságot kötnie akár a gyászba esett férfiúnak, akár a gyászba esett nőnek. A harminc napon túl azonban szabad még az atyjáért, anyjáért gyászolónak is, viszont eljegyzést tartani lakoma nélkül szabad még a gyászhét alatt is.
2. Az, kinek meghalt a felesége, ne vegyen mást nőül a három zarándokünnep (peszách, sávuosz és szukkosz) elmúltáig, hogy a zarándokünnep öröme által elfeledje már az első szeretetét, mikor e másodikkal egybekel és ne igyon ennek serlegéből, amíg az elsőre gondol. A ros-hásáná (újév) és jom hákipurim (engesztelőnap), sőt a smini áceresz (szukkosz záróünnepe) sem számít e tekintetben önálló zarándokünnepnek (l. Chászám Szofer Orách Chájim 303. számú döntvénye). Ha azonban eddig még nem teljesítette a fajfenntartás parancskötelességét (nincsenek gyermekei – l. fentebb 145. fej. 2. p.), vagy ha kis gyermekei vannak, avagy nincs, aki a házát vezesse, nem kell a három zarándokünnep leteltéig várnia. Mindamellett helyes, ha a harmincnapos gyász leteltét bevárja. Ha a férj halt meg, özvegyének kilencven napig kell várnia (mint fent 145. f. 3. p.).
3. Ha már megtették az esküvőre az előkészületeket, mikor a vőlegénynek vagy a mennyasszonynak valamely közeli rokona halt meg, akárhogy a vőlegény apja vagy a mennyasszony anyja, manapság, mikor már mások is megtehetik esküvőjükre a szükséges intézkedéseket, el kell az esküvőt a gyászhét utánra halasztani.
4. Sőt ha akkor haltak is meg, mikor már a chupát (esketési mennyezetet) is felállították, tilos a gyászhét letelte utánig, mint házastársnak vele érintkeznie, és mivel eddig nem élt vele és most is tilos vele közösülnie, nem szabad őr nélkül együtt lenniük (mint fentebb 157. fej.). A gyászhét után végzi a micváparancs első közösülését és utána tartja a lakodalom hét napját.
5. De ha akkor halt meg a vőlegénynek vagy a mennyasszonynak valamely rokona, mikor már a közösülés megtörtént, akkor a lakodalom hét napjának a kötelezettsége már érvénybe lépett rájuk és azok nekik mintegy ünnepük, mely gyászt nem tűr és megkönnyítik nekik még azt is, hogy frissen mosott, vasalt fehérneműt is felvehetnek, még nyiratkozni is lehet és általában a gyásznak csak a rejtetten és nem nyilvánosan teljesítendő szabályai kötelezők. A lakodalom hét napja után kezdődik a gyászhetük és a harmincnapos gyászt is csak ennek kezdetétől számítják (habár különben az ünnep beszámít a harminc napba, mint alább 219. fej. 7. p., a lakodalom hét napja nem számítható be, mert ezeken nyiratkozni szabad).

Megszakítás