A víz szabályai (9 pontban)
1. A maccót éjjelen át állott vízben kell dagasztani, a vizet az estalkonyat idején merítsék és állítsák egész éjjelre (a földtől) elkülönítve. Ha hosszabb is az éjszaka tizenkét óránál, mégis tilos vele dagasztani, míg világos nappal nem lesz. Ha pedig rövid az éjszaka és nem tart 12 óráig, míg világos nappal lesz, várni kell, míg a merítés ideje óta tizenkét óra letellett. A törvényekben járatlan nép mindjárt napvirradat után szokott az éjjelen állott vízzel dagasztani, habár a merítésnek még nem múlt tizenkét órája, bár van nekik is kikre támaszkodniok, de a legtöbb törvényt szabályozó szigorúan veszi ezt az időt, és ezért gondosan ügyelni kell a dologra (1. Pri Megadim és Machacisz Hasekel 455 fej.).
2. Ha az estalkonyat idejét nem lehet pontosan megállapítani, merítsék valamivel előbb a vizet. Csak ne merítsék a naplemente előtt. Szokás a vizet átszűrni és azután betakarni. Hideg helyre kell állítani és ha nappal beviszik a házba, ügyelni kell arra, hogy a nap ne érje.
3. Lehet egyszerre több nap szükségletére a vizet meríteni, de a parancs érdemes teljesítése minden nap részére napról-napra külön meríteni. Nem szoktak régi cserépedénybe meríteni, mégha peszachi is az, ha nincs mázzal (zománccal) bevonva. Mert a zománccal be nem vont régi cserépedény nem méltó e parancs teljesítésére. És ne változtassunk a szokáson.
4. A folyó vize niszan hónapban többnyire hidegebb a kutak vizénél, ezért a folyóból merítsenek. Néha azonban a folyók földuzzadnak a hóolvadástól és nem annyira hideg a vizük, olyankor sokkal jobb a kútból meríteni.
5. Ne meríttessenek vizet nemzsidó által, hanem csak zsidó által.
6. Ne tegye olyan edénybe, amelyben méz, vagy valamely gyümölcs leve volt, kivéve, ha előbb kiforrázta. Annál kevésbé tegye olyan edénybe, amelyben valami erős, – ha nem is chomec (kovászos) – anyag volt, mert az erős dolog által gyorsan megsavanyodik, még a kiforrázás sem használhat. Ne tegye rézedénybe sem, mert nem tartja oly hűvösen, mint más edény.
7. Ha azt látja, hogy az éjjelen át állott víz nem lesz elegendő, szabad hozzáönteni más vizet, de csak annyit, hogy a víz nagyobb része az állott víz legyen. Eleve is a leghelyesebb, hogy kétharmad állott vízhez vesz egy harmad frisset. Iparkodjék a pótló vizet is lehetőleg szívó csövön vagy egyéb fedett kútból meríteni, hogy napsugár ne jöjjön a vízre.
8. Ha vasárnap sütnek, a hozzávaló vizet már csütörtök este kell meríteni, mert erev sabbosz napján (pénteken) nem lehet pontosan alkonyatkor meríteni. Szükség esetén és ha csütörtökön nem merített, merítsen erev sabbosz napján (pénteken) a délutáni mincha ima után, vagy meríttessen sabbosz napján nemzsidóval.
9. A dagasztáshoz merített vizet ne öntsék ki halott miatt, vagy a napforduló miatt, mert azt mondja az Írás (Préd. Koh. 8. 5.): »A parancsnak (megtartóját) őrzőjét nem érinti rossz« (baj). Mindamellett, ha tudják, hogy mely Időre esik a napfordulója, tegyenek már eleve kis darab tiszta vasat, pl. egy tűt a vízbe, melyre fonal legyen akasztva, hogy amikor kiveszik, ne kelljen érte kézzel a vízbe nyúlni, hanem a fonállal húzzák ki.

Megszakítás