A tíz bűnbánati nap szabályai (6 pontban)
1. A tíz bűnbánati nap, mint a nevök is mutatja, a bűnbánatos megtérésre vannak kiszemelve. Minden ember köteles teljes bűnbánattal megtérni az Örökkévalóhoz, – áldassék neve! – mielőtt eljő a nagy és félelmetes nap: jomhakipurim (az engesztelés napja), mert mondva vagyon: az Örökkévaló színe előtt tisztuljatok meg (M. III. k. 16. 30.) és mondva vagyon: Kenessétek fel az Örökkévalót, amikor megtalálható, (Jes. 55. 6.) amire azt mondják a mi mestereink, – legyen emlékük áldássá! -: ez a tíz nap ros-hasanatól jomhakipurimig. Azért kell, hogy az ember ezekben a napokban vizsgálja meg a tetteit és térjen el gonosz cselekedeteitől. A kétséges bűn még súlyosabb megtérést, javulást kíván, mint a bizonyos bűn, mert az ember jobban megbánhatja, ha tudja, hogy bűnt követett el, mintha nem is tudja. Azért kellett a kétséges bűnért való áldozatnak drágábbnak lennie a vételáldozatnál. Foglalkozzék többet a tórával, a parancskötelességek teljesítésével és jótékonyság gyakorlásával és foglalkozzék kevesebbet üzleteivel. Azt írja a === rabbi Mose Kordovera – áldássá legyen az emléke! – hogy e napokat az ember olyanoknak tekintse, mint a félünnepeket és csak a kényszerülten szükséges munkákat végezze, inkább tartozik jóvátenni a maga és embertársa között felmerült ügyeket, mert azokra nincs is engesztelés, míg vissza nem adja az elraboltat, a kizsaroltat (elcsaltat) és meg nem engeszteli, hogy megbocsásson neki.
2. Illő, hogy az ember e napokban oly szigorításokkal éljen, aminőket az egész esztendőben nem szokott alkalmazni, mert hiszen mi is azt kérjük az Örökkévalótól, – áldassék neve! – hogy kegyes szeretettel éljen mivélünk szemben, aki pl. egész esztendőben megeszi a nemzsidó kenyerét, ezekben a napokban csak zsidónak (challat elvont) kenyerét egye, s más hasonlót.
3. Az evés utáni asztali imában ugyanazt a === »Az Irgalmas újítson nekünk« stb. könyörgő mondatot szokták mondani, mint ros-hasana napján.
4. Ezekben a napokban nem szoktak házasságot kötni (Mate Efraim).
5. Sabbosz suvó (a jomhakipurimot megelőző sabbosz) napján maftirnak csak tekintélyes embert hívhatnak fel.
6. Vannak, akik az újholdat csak a jomhakipurim kimenetelének estéjén szokták megszentelni, mert akkor örvendezők, addig meg gonddal terhesek voltak. Mások szerint pedig ellenkezőleg, jobb megszentelni azelőtt, hogy gyarapítsa érdemeit. Különben minden az időjárástól függ. Olyan helyeken, ahol === már e napokban beszerezhetők az eszrogok, lulavim (pálmaágak) és hadaszim (mirtuságak), a jámbor emberek buzgalmukban már előbb vásárolják meg őket még e napokban, hogy e költséges micvakötelesség teljesítése is gyarapítsa érdemeinket.

Megszakítás