Mily dolgokra jár külön bráchá, ha ebéd közben esszük vagy isszuk azokat. (7 pontban)
1. Mindarra, amit ebéd közben esznek, oly dolgokból, melyeket rendes ebédnél szoktak enni jóllakásra, pl. hús, hal, főzelék, kása, tészta, valamint oly dolgokra, melyeket kenyér nélkül esznek, nem kell külön bráchát mondani sem előttük, sem utánuk, mert jóllakás céljából eszik őket, az ebédhez tartoznak és az egész ebéd a kenyér után igazodik, mely az embernek a legfontosabb élettápláléka, azért mentesül a hámoci bráchája és az ebéd utáni ima által valamennyiük külön bráchája alól. Még ha az eledeleket más házból hozták is neki, nem kell rájuk bráchát mondani, mert az ember szándéka általában mindarra kiterjed, amit eléje hoznak.
2. Nem kell így külön bráchá a különnemű italokra sem, mert az ital is az ebédhez tartozik, nem szoktak enni anélkül, hogy hozzá nem innának, kivéve a borra, mert a bor becsesebb ital, (mert több alkalommal szoktak rá áldást mondani, olyankor is, mikor nem a borivás volt a cél, hanem pl. a kidusnál és hávdálánál) kell tehát rá külön bráchá ebéd közben is. Ha a borra már a kézmosás előtt mondott bráchát és már akkor az volt a szándéka, hogy evés közben is iszik bort, nem kell rá ebéd közben is újból bráchát mondani, mentesíti ez alól az ebéd előtt ivott borra mondott bráchá (1. fent. 39. fej. 2. p.). Pálinkánál, melyet hazánkban nem szoktak rendesen állandóan az asztalnál inni, kétséges, hogy az ebédhez tartozik-e vagy sem, miért is, ha szándéka ebéd közben pálinkát is inni, igyék egy keveset a kézmosás előtt, azaz egy olajbogyónál kevesebbet, mondjon rá bráchát és mentesítse lelkében ezzel magát már akkor annak a külön bráchája alól, mit az ebéd közben majd iszik. Ha ezt nem tette meg, mondjon előbb egy darab cukorra bráchát és mentesítse ezzel ugyanazon bráchá alól a pálinkát is. Némelyek kenyeret szoktak a pálinkába mártani, hogy mentesítsék a bráchá alól, mások ellenzik ezt.
3. Ha ebéd közben gyümölcsöt óhajt enni kenyér nélkül, mivel a gyümölcs voltaképpen nem tartozik az ebéd lényegéhez, azért még akkor sem mentesíti őket a hámoci bráchája, ha annak elmondásakor már előtte feküdtek az asztalon és külön bráchát kell rájuk élvezetük előtt mondani, de élvezésük után nem kell, mert az ebéd utáni ima mentesíti. Ha a gyümölcsöt csak kenyérrel akarja enni, nem kell rájuk bráchát mondani, mert akkor a kenyérnek a melléklete. Ha egyrészűket kenyérrel, másik részüket kenyér nélkül óhajtja enni, vigyázzon arra, hogy előbb kenyér nélkül egye és mondjon rája bráchát, azután eheti kenyérrel, de ha előbb eszi kenyérrel, azután kenyér nélkül, a bráchá mondás kötelezettsége tekintetében már kétség forog fenn. Némelyek az egyes fogások között étvágyat gerjesztő dolgokat szoktak enni, sós olajbogyót, sózott citromot, retket stb., – ezeket is az ebédhez tartozóknak tartjuk, mert általuk többet eszik az ember ebédételéből, azért nem kell rájuk külön bráchá, a kenyér bráchája mentesíti.
4. Ha úgy határozta el, hogy ebédje gyümölcs lesz kenyérrel, mert ez tehát ebédjének lényege, a hámoci bráchá által mentesül a gyümölcs külön bráchája alól, ha nem is voltak akkor még az asztalnál, de a gyümölcsöt kezdetben kenyérrel kell ennie, akkor azután arra sem kell külön bráchát mondania, amit majd kenyér nélkül eszik.
5. Oly gyümölcsöt, melyet az ebéd kellékének főznek, mint szoktak belőlük eledelt főzni, akár hússal, akár hús nélkül, kezdetben és a végén kenyérrel egyék, közben már ehetik kenyér nélkül is és nem kell rájuk külön bráchá.
6. Süteményre, cukorsüteményre, mandulasüteményre, tortára és hasonlókra, ha éhségből ették őket, hogy jóllakjanak velök, nem kell rájuk külön bráchá, de ha csak élvezés céljából eszik azokat, már kétséges, nem kell-e rájuk külön bráchá, azért ajánlatos, hogy szándékozzék a hámociáldás mondásakor és mondásával mentesülni már ennek a fajtának a bráchája alól is.
7. Ha az ebéd befejezte után, de még az ebéd utáni ima előtt iszik feketekávét, hogy könnyebben eméssze ebédjét, kell rá előre bráchát mondania, mert ami emésztését könnyíti, nem tekinthető az ebéd kellékének, mégis helyesebb, ha egy darab cukorkára mondanak bráchát, amivel a kávét mentesítik a bráchá alól.

Megszakítás