A széderest előkészítésének és rendjének szabályai (11 pontban)
1. Nézzen buzgón azután, hogy az === = négy serleg bor (a M. II. 6. 6. versben a megváltás négy kifejezésének megfelelően) parancsa teljesítéséhez jó bora legyen. Ha kapható vörös bor és van olyan jó, mint a fehér és olyan kóser, inkább megfelelnek vele a micvakötelességek, mint a fehérrel, mert az áll (Példb. 23. 31.) Ne nézd a bort, ha piros, amiből következik, hogy a bornak nagyobb a becse, ha vörös. Továbbá azért is, mert a színe emlékeztet a zsidó gyermekeknek a vérére, akiket Fáraó lemészároltatott. De olyan országokban, melyeknek műveletlen és botor népe hazug rágalmakat koholhat, tartózkodnak attól, hogy vörös bort vegyenek peszachra.
2. Az először bemártandó zöldségnek petrezselymet szoktak venni, sokkal jobb ennél zellert venni, mert nyersen is jobb íze van, a legmegfelelőbb azonban a retek.
3. A === szükségletére tormát szoktak venni, de mert nagyon erős, reszelővel felaprózhatják előbb, de arra ügyeljenek, hogy el ne szálljon teljesen az ereje. Megreszelni akkor kell, mikor a zsinagógából haza jönnek. (L. fent 98. fej. 3. p., hogy a rendestől eltérő módon kell megreszelni.) Sabbosz napján tilos megreszelni, hanem még az est beállta előtt kell megreszelni és takarják be estig. Sokkal jobb ennél fejes salátát venni, mert ezt is === -nak nevezik és könnyebben ehető, mert ha tovább hagyják a földben, keserű lesz a torzsája. Ürömmel is eleget lehet tenni a parancsnak (az === = endivia meg a === = eringiumfajták a mi országainkban nemigen találhatók). Ha több megfelelő fajtából vett együttesen, elegendő belőlük annyi, mint egy olajbogyó. Megfelel a kötelességének, akár a levelekkel, akár a szárakkal, de a gyökerekkel nem; vagyis nem felel meg a szerteszét ágazó kis gyökerekkel, de a főgyökerével, melyen a jelen sült húst nem esznek, azért csakis nappal kell (és lehet) a sült === húst megenni. Ha még erev jomtov (ünnep előtt) sütötték is, ne dobják el azután, hanem tegyék az ünnep másodnapján az eledelbe, melyet főznek és egyék meg akkor.
6. Készítse el ülőhelyét még nappal, amennyire csak ereje engedi szép takarókkal (párnázva) oly módon, hogy baloldalára dőlhessen és támaszkodhassék. Ha balog is, arra az oldalra dőljön, amelyik minden más embernél a bal. Még a szédertálat is nappal készítse el, hogy mihelyst hazajő a zsinagógából, haladék nélkül a széderhez foghasson.
7. Habár jó az egész esztendőn át a szentély pusztulására emlékezve minél kevesebbet használni díszes edényeket, peszach estéjén mégis jó, ha erejéhez képest minél több díszes edényt használ. Még olyan tárgyakat is, melyek nem kellenek az étkezéshez, rendezzen el szépen az asztalon dísznek a szabadság jeléül.
8. A szédertál elrendezésének a módja ez: Tegyen három (Kohén, Lévi és Jiszróél) egész maccót a tálra és terítsen rájuk díszes szédertakarót, azután helyezze el ezen a maga jobbjával szemben a === -t, a sült húst, balról a tojást, az áldásmondásra szolgáló === -t, keserű gyökeret a közepére, a sült hús alá a === keveréket, a tojás alá a === -t, a zöldséget, legalul a középen pedig a később két maccódarab közé teendő keserűfüvet.
Ilyen módon:
=== tojás === sült hús 
=== keserűgyökér 
=== zöldség === keverék
=== keserűgyökér
9. A serlegek (poharak) épek legyenek a legkisebb csorba nélkül, tisztára mosottak, kell hogy legalább egy negyed log (kb. 1/7 liter) bort fogadhassanak magukba.
10. Mi a széderhez a »kitel« -t (bűnbánati és halotti) fehér imaköpenyt szoktuk magunkra venni, amelyet még ünnep előtt kell odakészíteni. Aki – mitől Isten mentsen! – gyászol (szülők után egy évig, egyéb rokon után harminc napig) ne vegye fel, de támaszkodva ülni az is köteles. De ha ünnep előtt még nem kezdette meg a gyászolást, pl. ha az ünnepen (első napján) temette el a halottját, nem szoktak támaszkodva ülni, de a Hallel dicsőítő énekeit mondja el, mert a Hallel elmondása kötelező.
11. A fiú az apa előtt köteles, a tanítvány a mestere előtt nem tartozik támaszkodva ülni.

Megszakítás