A teremtés 5325. évében Velencében jelent meg r. Joszef Káró (mh. 5335) nagy műve: a Sulchán Áruch, a zsidó élet törvényeinek terített asztala. A törvényeket rendszeresítő elődeinek, különösen r. Jákov ben Áser négy Turimja nyomán négy nagy rendbe foglalta és rendezte a törvényeket.A Sulchán Áruch négy rendje így a maga magasztos erkölcsi felfogásával az élet minden napjának minden jelenségére, minden kicsinyesnek látszó megnyilvánulására is kiterjed és felöleli magában a zsidó embernek Istenével, önmagával, családjával és embertársaival szemben fennálló és tartozó kötelességeit. (Dr. Singer Leo főrabbi)

Fejezetek

Megszakítás