Szabályok a szülő nő részére (5 pontban)
1. Mihelyt a nő megérzi a szülés előjeleit, ha kétséges is előtte, azonnal el kell hívni hozzá a szülésznőt, bármily messziről, bármennyi párszó (egy párszó = négy mill) távolságból is.
2. A szülőnőre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az életveszélyben forgó emberre, megszentségteleníthetik miatta a sabboszt mindazért, amire szüksége van. De ha lehet, valamiképpen változtatott módon végezzék munkát, vagy ha lehet végeztessék nemzsidóval. Szülőasszonynak tekintendő, mihelyt a szülőszékre ül (azaz vajúdása megkezdődik), vagy mikor a vérzése megindul, vagy nincsen annyi ereje, hogy magában járni tudjon. Ki rituális fürdőben való alámerülését követő negyven nap után magzatát elvetélte, szintén szülőnőnek számít.
3. Az első három napon, ha maga mondja is, hogy nincsen rá szüksége, megszegik miatta a sabbosz szentségét, – ez idő után, – ha a szülés okozta fájdalmakon kívül más baja nincs, a szülés napjától számított hét napig, – ha azt mondja, szüksége van rá, megszentségtelenítik miatta a sabboszt, – ha azt mondja, nem szükséges, nem szentségtelenítik meg miatta. E napokat a szülésnek napjától számítják és nem a szülés órájától kezdett huszonnégy órás időnapokat, pl. ha valaki szerdán estefelé szült, akkor sabbosz napján már elmúlt a három nap vagy ki sabbosz napján estefelé szült, annak a következő sabbosz napjára már letellett a hét napja. Ha bármily kis mértékben is tartani lehet valami veszélytől, pl. ha az asszony természeténél fogva gyenge, nem vét az, ki a számítást könnyebben veszi és a szülés órájától kezdi.
4. Hét nap letelte után, még ha mondja is, hogy szüksége van rája, nem szentségtelenítik meg miatta a sabboszt, hanem harminc napig oly betegnek számít, ki nincs veszélyben és nemzsidóval végeztetnek el mindent, amire szüksége van. Befűteni miatt szabad még zsidónak is, ha nemzsidó ember nem könnyen akad -, még tamuz havának napfordulóján (nyáron) is, mert a gyermekágyas asszonyra a megfázás harminc napig veszélyes.
5. A világra jött gyermeket lemossák, köldökzsinórját átmetszik, tagjait kiegyenesítik és mindent megtesznek, amit érdekében tenni szükséges. Ha, a gyermek azonban nem életképes, pl. ha a nyolcadik hónapban születik, tilos őt felvenni, hanem az anyja húzódjék hozzá és szoptassa, mert a felgyülemlett tej fájdalmat okozhat neki.

Megszakítás