A bráchánál esett tévedések szabályai (7 pontban)
1. Ki tévedésből a teljes kenyérre mondotta a Boré miné mezonot vagy a kalácsra, süteményre a Hámoci bráchát, eleget tett ezzel is a kötelességének, de ha valamily főtt ételre, bár gabonanemből készült, mondotta el a Hámoci bráchát, nem tett eleget kötelességének. Ha tévedésből a szőlőre mondta a Boré pri hágáfen áldást, ugyanígy, ha az utóbráchában Ál hágefen-t mondott tévedésből a szőlőre, eleget tett bráchákötelességének, mert a szőlő a szőlőtő gyümölcse.
2. Ki tévedésből a fagyümölcsre rendelt Boré pri háéc helyett a földi gyümölcsre járó Boré pri háádámá áldást mondta, vagy ha mindkét fajtából volt előtte és tévesen a földi gyümölcsre mondta el az áldást azzal a szándékkal, hogy ezzel a fagyümölcs bráchájának kötelezettsége alól mentesül, utólag ezzel is megfelelt a kötelességének, mert a fa is a földből szívja táplálékát. De ha a földi gyümölcsre mondja a Boré pri háéc bráchát nem tett eleget. Ezért ha kétséges előtte, hogy valamely gyümölcs fagyümölcs, vagy földi gyümölcs-e és sehogysem tudja megállapítani, mondja rá a Boré pri háádámá földi gyümölcs brácháját.
3. Ki tévedett és borra a Boré pri háéc bráchát mondta, ha mindjárt észrevette, mondja közvetlenül utána Boré pri hágáfen, ha nem jutott azonnal eszébe, már megtörtént esetben eleget tett így is kötelességének.
4. Ha bármire, még ha kenyérre vagy borra is tévedésből a Sehákol bráchát mondta, eleget tett kötelességének (1. fent. 50. fej. 2. p.).
5. Habár mindenki köteles előre megfontolni és megfigyelni, hogy mire mond áldást (mint azt az 50. fej. 3. p.-jában megírtam), mindamellett utólag, ha már megtörtént, hogy jó szándékkal tévedett, pl. ha kezébe vette a serleget abban a hiszemben, hogy bor van benne és már a bráchát is megkezdi abban a tudatban, hogy bor, de még mielőtt kimondja a Boré pri hágáfen bráchá végét, észreveszi, hogy víz, avagy sör és a Sehákol szavakkal fejezi be, nem kell mégegyszer bráchát mondania, mert figyelmetlenségből esett tévedésnél nem kell a bráchát megismételni. Még inkább eleget tett, ha megfordítva azt hitte, hogy sör vagy víz van benne és brácháját is megkezdi azzal a szándékkal, hogy a Sehákol bráchát mondja rája, de mielőtt kimondta a Sehákol-t, észreveszi, hogy bor és Boré pri hágáfen-t mond utána, mert hiszen, ha úgy fejezi be, ahogy szándékában volt, akkor is eleget tett volna kötelességének (utólagosan).
6. Sőt, ha az egész bráchát tévesen fejezte be, de még mondása közben észreveszi és kijavítja mondatát, pl. ha egy pohár vizet vagy sört vett a kezébe és azt hitte, hogy bor és elmondja rá a Boré pri hágáfen bráchát, de észreveszi mindjárt, hogy víz vagy sör és közvetlenül utána azt mondta: Sehákol nihje bidvráro azaz így mondta: Boré pri hágáfen sehákol nihje bidváro akkor is megfelelt.
7. Ha nem veszi észre azonnal a tévedését, újra el kell mondani a Sehákol bráchát, ha ebből a serlegből akar inni. De ha gondolt arra, hogy más bort is iszik, vegyen és igyék egy keveset ebből azonnal és ha közben nem beszélt, – nem kell a másodikra is bráchát mondania (1. fent. 50. fej. 4. és 5. p.) akkor is, ha az első poharat már megízlelte és arról jött rá, hogy víz vagy sör, mégsem tekinthető megtörtént esetben megszakításnak (a kidus tekintetében l. tov. 77. fej. 12. p.).

Megszakítás