…..vüeknek öröm« írásmondatot. Majd megáll a széfertórával az előimádkozó mellett annak jobb oldalán, a község tekintélyes tagjai közül pedig egy másik annak a baloldalán, szintén széfertórával a kezében és hárman együtt mondják: === A mennyei ítélőszéken stb. Az előimádkozó háromszor mondja el a Kol nidrét, ennek ismert dallamával és minden ember mondja halkan az előimádkozóval. A Kolnidrét akkor kell elkezdeni, amikor még nappal van és éneklését nyújtsák az est beálltáig. Miután az előimádkozó a === -t elmondotta és felszólítására a közösség a === stb. áldással felelt, visszateszik a széfertórát a frigyszekrénybe a helyére. Sabbosz estéjén már a === zsoltár megkezdése előtt visszatehetik.
2. Mikor az előimádkozó a === áldást mondja, azzal a szándékkal tegye, hogy ezzel mentesítse a közösséget az áldás elmondásának a kötelezettsége alól. Mindamellett helyes, hogy aki hallgatja, ne akarja magát azáltal mentesíteni, hanem mondja el maga is halkan és siessen vele, fejezze be előbb, mint az előimádkozó, hogy annak az áldására === -nel felelhessen. A nők, kik már az ünnepi gyertyák meggyújtásakor mondták el a === áldást, ugyanúgy, ha a férfi gyújtotta meg a gyertyákat és mondotta már akkor a === bróchót, most ne mondják újra a === áldásmondatot.
3. Jomhakipurim este és nappal a === stb. mondatot (a === után) hangosan mondják.
4. Vannak, kik az egész esti ima rendje alatt és az egész napon át állanak. Ha kifáradtak, szabad támaszkodniok valamire. Az oka a talponállásnak, hogy mint angyalok álljanak. Ezért a nők ne álljanak. Ha valaki egyszer már állott azzal a szándékkal, hogy ezen túl e napon egész életében állani fog és azután fel akar hagyni a szokással, fel kell magát oldatnia a fogadalom alól.
5. Vannak, akik az éjszakát a zsinagógában szokták tölteni és egész éjjel magasztaló és dicsőítő énekeket mondanak. Ha érzi, hogy aludnia kell, menjen távol a frigyszekrénytől. Az előimádkozók ne virrasszanak, mert azáltal gyengítik a hangjukat. – A lefekvés előtt mondja el mindenki a zsoltárok könyvének első négy énekét, mert elmondásuk ajánlatos védőerő az éjjeli tisztátalanság ellen, – amitől Isten mentsen! A négy éneknek és 306 szavuknak az együttes száma 310, ami a === (= magömlés) szó betűek is a számérték, továbbá a zsoltárok kezdőbetűi számértékének összege 126, ehhez a négy zsoltárnak és magának az összegnek a száma az öt ez együtt 131, amennyi a === (rossz angyal) neve betűinek számértéke, akit igyekezzék távoltartani magától. Jó, hogy ne övezzék magukat tollpárnákkal, amelyek a testet melegítik, semmi esetre se takarják be a lábaikat velök.

Megszakítás