A »marha« állatfajkeverés szabályai (6 pontban)
1. Tilos különféle fajták hímjét és nőstényét, akár a marhánál, akár a vadaknál, akár a szárnyasoknál egymással összekötni, tilos még alkalmat is adni arra, hogy közösüljenek.
2. Tilos munkát végeztetni együtt két különböző fajtával, pl. szántani, vagy a szekeret húzni, még a hangjával is, hogy rájuk kiált, tilos együtt vezetni őket, ha egymáshoz vannak kötve. Ezért ha a nemzsidónak szekerét, amelyen zsidónak áruterhe van, két különböző fajta állat húzza, tilos a zsidónak a kocsi mellett menni, mert tartani kell attól, hogy rájuk kiált, hogy gyorsabban menjenek és ez tilos két különböző fajtájúnak együtt vezetése miatt.
3. 0lyan szekéren (kocsin), melyet két különböző fajta állat húz, tilos ülni, ha nem is ő hajtja.
4. Olyan szekérhez, melyet egyfajta állat húz, nem szabad sem oldalára, sem hátuIjára másfajta állatot kötni.
5. Tilos kétfajta állatot még megőrzés céljából is, hogy meg ne szökjenek, egymással összekötni. Különösen óvakodjék az ember a szárnyas állatoknál attól, hogy két különböző fajtát egymással összekössön, mert némelyek tévednek ebben.
6. Öszvér az, mely lónak és szamárnak a keveredéséből származik. Ennek két fajtája van. Van olyan, amelynek a ló az apja és a szamár az anyja és van olyan, amelynek a ló az anyja és a szamár az apja. Ezekre is fennáll a közösítés és összefogás tilalma. Ezért aki két öszvért akar egymással összekötni, vizsgálja meg ismertető jeleiket a füleiken, farkukon és hangjukon, ha hasonlók egymáshoz, biztos, hogy egyfajtájú anyától származtak és együvéfogásuk meg van engedve. Vannak azonban kik úgy vélik, hogy az öszvér magában is vegyes fajta már, mert két különböző fajta állattól származik, tilos tehát vele dolgoztatni vagy rajta nyargalni.

Megszakítás