Az erősítő lakoma szabályai (9 pontban)

1. A gyászolónak az első napon tilos első étkezését a magáéból fogyasztani. Micvákötelesség az, hogy az első lakomát küldjék neki, ezt széudász hávroónak: erősítő lakomának nevezik. Az étkezést tojással vagy lencsével kezdik, mert kerekek és nincsen szájnyilasuk, miként a gyászolónak sincs szája szava. Ezután már mindenféle eledelt ehet, még húst is. Ihat étkezés közben kevés bort is, hogy az ételt beleiben megáztassa (jobban megeméssze), de ne igyon jóllakásra. (Némelyek szerint az egész első napon tilos a magáéból ennie, akárhányszor eszik is aznap).
2. Ha nem akar nappal enni estig, akkor mivel már elmúlt a nap, ehet a magáéból. Ezért, aki egyedüli zsidó a faluban és nincsen szomszédja, aki széudász hávroót, erősítő lakomát küldene neki, helyesebb ha estig böjtöl. Ámha böjtölni nem tud, nem köteles gyötörni magát és ehetik a magáéból is.
3. Ha férjes asszony esett gyászba, tilos gyásza első lakomáját férje tulajdonából ennie, merthogy a férje köteles őt eltartani, az a magáénak számít. Ugyanígy akinek bérmunkását – aki bére fejében nála eszik is – érte gyász, ne egye első lakomáját a gazdája tulajdonából. De ha a nála étkező árvát, vagy a fiát, vagy a leányát érte gyászeset, akiket minden feltétel nélkül tart el élelemmel, ehetnek az övéből, mert az nem az övékéből való.
4. Nőnek ne férfiak adják az erősítő lakomát, hanem nők erősítsék őt vele.
5. Ha a halottat este (éjjel) temették és a gyászoló még az éjjel akarna enni valamit, tilos a magáéból ennie, hanem mások erősítsék eledellel a magukéból. Ha nem akar már éjszaka enni, tilos másnap első étkezéskor a magáéból enni, mert a nap az éj után számít és ez a gyásza első napja.
6. Ha erev sabbosz (péntek) délutánig 9 (nálunk du. 3) óra után temették a halottat, mikorra már tilos rendes ebéd idejét kitűzni, a sabbosz tiszteletére való tekintettel ne adjanak már a gyászolónak erősítő eledelt és ne egyék már estig.
7. Közeli hír után adnak, távoli hír után (l. következő fej.) nem adnak erősítő első eledelt. Ha a közeli hírt sabbosz napján hallotta, ne adjanak mások erősítő eledelt, ehetik a magáéból, és másnap, vasárnap se adjanak, mert a hír meghallásának napja már elmúlt.
8. Ugyanígy áll, hogy akinek meghalt közeli rokona és jomtov (ünnepen) temették el, nem adnak neki erősítő eledelt sem aznap, sem másnap az ünnep után, mert már elhalasztották. Ha azonban félünnepen temették, adjanak a gyászolónak erősítő lakomát, de ha eszi, üljön a széken az asztal mellett úgy, mint rendesen szokta, mert félünnepen nincsen gyász.
9. Talmudtudós elhalálozása napján böjtölni szoktak.

Megszakítás