Mely rokon és mely gyermek után kötelező a gyász (5 pontban)

1. Hét rokon után kötelező a gyász: az atyja és anyja, fia és leánya, meg akár csak atyjáról, akár csak anyjáról való fivére és nővére után, ha férjnél volt is már a nővére, továbbá a férj a felesége és a nő a férje után.
2. Más rokonok is szoktak némi gyászt mutatni az első héten sabbosz utánig, hogy nem mosakodnak meleg vízben és nem váltanak más ruhát mint egyéb sabboszon. Nem minden rokonnak egyforma a kötelezettsége e tekintetben, az unokatestvér vagy fiának fia, ill. leányának fia a felsőkabátja kivételével felöltheti minden sabboszruháját. A férj az apósa és anyósa után, vagy atyjának atyja, ill. anyjának atyja, szintúgy a nő az apósa, vagy anyósa vagy nagyszülője után csak friss fehérneműt (inget) válthat, a nő fehér főkötőt (sapkát) is vehet. Szokás az is, hogy fürdőbe nem mennek és fejüket nem mossák. Házukon kívül nem is esznek (vesznek részt) micválakomán, sem baráti ebéden. A gyász hetébe eső sabbosz után azonban már mind e dolog megengedhető.
3. Olyan gyermek miatt, kiről nem tudható pontosan, teljesek voltak-e fogamzása hónapjai, ha születése után harminc napon belül, akár a 30. napon halt is meg, még ha meg is nőtt már a haja, a körme, nem szaggatják meg a ruhákat és nem tartanak utána sem áninutgyászt (a temetés előtt), sem ávélutgyászt (a temetés után), mert kétséges, nem volt-e koraszülött. De ha harminc nap után akár csak a 31. napon azon óra előtt, amelyen született, halt meg (l. Chászám Szófer Joré Déá 343. döntvény) már meg kell szaggatni halála miatt a ruhákat és meg kell tartani az áninut és az avélutgyászt is utána, kivéve ha biztosan megállapítható, hogy csak nyolc hónapos volt (tehát nem volt életképes). Ha azonban biztosan tudjuk, hogy kilenc hónapos volt, mikor megszületett, pl. ha a férj érintkezése után távol volt és a gyermek teljes kilenc hónapra született, még ha azon a napon halt is meg, amelyen megszületett, meg szaggatják a ruhákat, áninutgyászt és ávélutgyászt is tartanak utána.
4. Ha ikerszülöttek közül hal meg az egyik harminc napon belül, akár a harmincadik napon, a másik pedig a 30. nap után is él, nem mondjuk, hogy azért, mert ez él harminc nap után is, a másik is életképes volt, hanem nem tartanak gyászt utána.
5. Csak férfi vagy nő, kik a gyermekeikkel zsidókká lettek, nem tartanak gyászt egymásért, mert az idegen, aki zsidóvá lett, újszülött gyermekhez hasonló és az a rokonság, mely fennállott, amikor még nem voltak zsidók, nem rokonság azután.

Megszakítás