Magunk tartása az illemhelyen és az utána elmondandó áser jácár bráchá szabályai (6 pontban)
1. Az ember Isten teremtménye, szoktassa tehát testét mindig szentségre és tisztaságra, szokja meg, hogy reggel és este végezze el rendesen a szükségletét, mert ez erkölcsiekben is készségessé, buzgóvá, és tisztává teszi. Ha nem tudja elvégezni, járjon négy rőfnyi távolságot és kísérelje meg újra, míg sikerül megtisztulnia, vagy vonja el gondolatait minden más dologról, csak erre legyen gondja. Aki elmulasztja, vét azon tilalom ellen, hogy (3Mózes 11:43.): „Ne tegyétek magatokat utálattá”. Aki szüksége dacára halogatja vizelését, vét a tilalom ellen (5Mózes 7:14.): „Ne legyen közötted magtalan férfi és magtalan nő”.
2. Az illemhelyen is szemérmes legyen az ember, ne fedje fel magát, míg le nem ül és akkor se meztelenítse meg magát jobban, mint éppen kell arra, hogy be ne piszkítsa ruháit. Vigyázzon erre éjjel is, éppen úgy mint nappal. Ha nyílt helyen végzi szükségletét, hol elválasztó falak nincsenek, vagy más mögé nem bújhat, legyen akkor arca dél felé, háta észak felé fordulva, vagy megfordítva, de sose üljön kelet vagy nyugat felé forduló irányban. Ha van ott elválasztó fal és háttal ül a falnak, fordulhat bármely irányban. Vizelnie mindenképpen szabad. Ne végezze szükségletét senki előtt, még pogányok előtt sem. Vizelnie azonban szabad úgy is, nappal is, – ha másképp nem megy, még mások előtt is, mert annak visszatartása veszéllyel járhat, de mindenesetre menjen ilyenkor is félreeső helyre.
3. Ne végezze nagyobb szükségletét állva, és ne nagyon erőszakolja, hogy a végbél mirigyei meg ne szakadjanak. Ne siessen ki az illemhelyről, míg biztosan nem tudja, hogy tisztulásával végzett. Ha a férfi állva vizel, ügyeljen arra, hogy ruháját, cipőjét vizelet ne érje, de viszont óvakodjon attól, hogy nemzőszervét kezével megfogja.
4. Illemhelyen tilos a Tóra szavain vagy törvényein elmélkednie (l. 5. fej. 2. p.) azért, ha ott van, gondoljon szándékosan üzleteire és számláira, hogy ne jusson valamely Tóraszó vagy Isten ments valamely bűnös gondolat eszébe. Sábát napján pedig, mikor nem foglalkozhat üzleti ügyekkel, gondoljon a hallott vagy látott feltünő világi dolgokra.
5. Ügyeljen az ember arra, hogy magát jól megtisztítsa, mert különben nem szabad semmiféle szent dologban részt vennie, sem szent szót kiejtenie (l. 5. fej. 3. p.). A tisztítás műveletét az ember papírral, ne a jobb kezével végezze, mert azzal köti a tfilint a bal kezére, sem bal kezének középső ujjával, mert arra csavarja a tfilinnek szíját. A balog ember a jobb kezével végezze.
6. Valahányszor szükségletét végzi, ha csak egy cseppet is vizel, mossa meg vízzel a kezét és mondja el utána az áser jácár imát. Ha a kezeit megmosni és az imát elmondani elfeledte és ez csak újabb szükséglet elvégzése után jut eszébe, az áser jácár imát csak egyszer kell elmondania. Aki hajtószert vett be és tudja, hogy többször lesz vagy lehet szükséglete, csak akkor mondja el az imát, mikor ingere már teljesen elmúlt.

Megszakítás