Az új gabona szabályai (3 pontban)
1. Írva vagyon (M. III. 23. 14.): És kenyeret és pörkölt vagy nyers gabonaszemeket ne egyetek eddig a napig, stb. E tilalom magyarázata : hogy az öt gabonanemnek új terméséből tilos enni, amíg az ómert be nem mutatták belőle, amit niszan hó 16-ik napján mutattak be. Olyan időben, mikor ómer áldozás már nincs, még aznap is egész napon tilos. Nekünk, Izrael országán kívül lakóknak, akik kétség folytán két napot tartunk főünnepnek, az egész tizenhetedik napon is tilos a 18-ik nap előestéjének beálltáig. Az olyan gabonát, amelyet előbb vetettek és niszan tizenhatodika előtt már gyökeret vert, az mer áldozás megengedetté teszi, tehát mindjárt a learatása után szabad az élvezése. De ha niszan tizenhatodika előtt nem verhetett még gyökeret, tilos a használata, míg a következő ómert be nem mutatták (a következő év niszan 16-ig).
2. A törvénytszabályozók legtöbb nagyja szerint ez a tilalom az Izrael országán kívül lakókra is tórabeli tilalom, azért nagyon kell ügyelni arra, hogy az olyan gabona, amelyet néha pészach után vagy közvetlenül pészach előtt vetettek, niszan tizenhatodikára tehát gyökeret még nem verhetett, pl. árpa, zab, némely helyütt még búza is, tilos marad a következő év niszan hó tizenhetedikéig. (Ha niszan hó tizenhatodikára már gyökeret vert, a jövő niszan tizenhetedike estéjére már megengedhető = = = következtetés alapján, vagyis ha az a nap valóban nem tizenhatodika volt, a következő nap teszi megengedetté.) A sör, amelyet ebből a gabonából készítenek, szintén tilos a következő pészach utánig, nemkülönben az abból készült élesztő is, ha akár régi gabonából való tésztát élesztettek is vele, az egész tészta tilos az élesztő miatt: Oly gabonára vonatkozólag melyről kétséges, hogy régi-e vagy új, tegyenek kérdést a törvénytudónál.
3. Vannak, kik azt mondják, hogy az új gabona tilalma csak oly gabonára terjed ki, mely zsidó birtokában nő, még ha nemzsidóé is a föld, de zsidó bérelte, az új gabona tilalma áll reá. De oly gabonára, mely nemzsidó tulajdonában nő, nem vonatkozik az új gabona tilalma. Sokan erre támaszkodnak is szükség idején. Oly gabonára azonban, mely zsidó tulajdonában nő, nem adható semmiképp sem engedély. Sokan még az előbbit is vitatják és azt mondják, hogy a nemzsidó tulajdonában nőtt gabona is tilos. Áldás szálljon arra, aki szigorúbban veszi.

Megszakítás