Mely dolgok tiltottak napkeltétől az ima utánig? (6 pontban)

1. Hajnalhasadta az, mikor keleten a napból először tör az éjbe fénysugár. Mert akkor kezdődik az ima ideje, (ha akkor imádkozott, utólag azzal is eleget tett kötelességének), azért tilos az embernek munkába kezdenie, mesterségével foglalkoznia, vagy útra kelnie, mielőtt imádkozik, mert írva van (Zsoltárok 85:14.): „Az igazságosság előtte jár és viszi útra lépteit”. „Igazságosság” ez az ima, mert igazolja Teremtőjét, azután „viszi lépéseit dolgai útjára”.
2. Tilos enni és inni, mert azt mondja a Tóra (3Mózes 19:26.): „Ne egyetek vér felett”, ne egyetek, mielőtt véretekért imádkoztatok. Mindazokra, akik esznek, isznak és azután imádkoznak, azt mondja az Írás (1Királyok 14:9.): „Míg engem hátad mögé vetettél” és ezt úgy értelmezi a Talmud (Bráchot 7b.), ne úgy olvasd: gávechá hátad, hanem géechá hiú vágyad mögé vetettél, azt mondja a Mindenható: csak miután fennhéjázott, ismerte el az Ég uralmát. Teát vagy kávét cukorral, vagy tejjel inni szintén tilos. Az öreg és gyenge embernek, aki nem tudja kivárni, míg a közösség kijön a templomból, különösen Sábát napján és ünnepnapokon, amikor sokkal tovább időznek ott, sokkal jobb megengedni, hogy mondja el nyugodtan a Sáchárit reggeli imát otthon, csináljon kidust (mondja el a borra vagy ünnepi kalácsra a napot megszentelő imát), egyék valamit, azután menjen a gyülekezetbe, figyeljen áhítattal annak sáchrisz imájára és azután imádkozza velük a (Muszáfot) pótimát és ne igyon kávét cukorral stb., míg imájával el nem ismerte maga fölött Istennek uralmát. Ha az neki orvosságnak számít, szabad ennie és innia ima előtt is, mert ez nem hiú fennhéjázás, (de legalább a Smát mondja el). Ugyanígy az, aki nem tudja az imára lekötni minden figyelmét anélkül, hogy valamit evett vagy ivott volna, ha akar, ehet és ihat valamit ima előtt is.
3. Máskor viszont azt mondják: ha éjfélkor kelt is fel, tilos valamit is megízlelnie, mielőtt imádkozik, és ezért helyesebb szigorúbban venni a dolgot. Ha érzi azonban, hogy szíve gyenge, szabad ennie és innia valamit, hogy megerősítse testét az imára, ill. Tóratanulásra.
4. Vizet, ugyanígy teát vagy kávét cukor nélkül és tej nélkül szabad innia ima előtt is, a napfelkelte után is, mert ez sem hiú fennhéjázás. Még sábát napján és ünnepnapokon is, amikor különben köteles kidust is csinálni, szabad e dolgokat innia, a kidus hiánya ebben nem akadályozza, mert imája előtt még nem jött meg az ideje a kidus kötelezettségének, a kidusnak csak az étkezésnél, azaz közvetlenül evés előtt van az ideje, neki pedig a reggeli ima előtt még nem szabad ennie.
5. Tilos imája előtt felebarátjának kapuja előtt várni, hogy őt fogadja, vagy Sálom-mal köszöntse, még jó reggelt sem szabad mondania, mert úgy mondja Jesája, a próféta (2:22.): „Hagyjatok föl az emberrel, kinek orrában lehelet van, mert mire becsülhető ő”, azaz miben áll ennek a nagyobb becse, hogy előbb adsz neki tiszteletet, mint nekem, – mondja mintegy Istennek nevében. Ha pedig véletlenül találkozott vele, a szabály értelmében szabad ugyan őt köszöntenie, de ajánlatos, hogy változtasson rendes köszöntése nyelvén és így is megszívlelje, hogy tilos más dolgokkal magát tartóztatni, – mielőtt imádkozik.
6. Még tanulásba is tilos belekezdenie, mikor megvirrad, csak az, aki el szokott járni a zsinagógába a közösség imájához és nem kell tartania attól, hogy az ima idejét elmulasztja, annak szabad tanulnia. Ugyanígy, ki másokkal együtt szokott tanulni és ha most nem tanulnak, tanulásuk elmaradna, – szabad velük tanulnia, mert nagy dolog a közösség érdeme, de ők is vigyázzanak, hogy az ima idejét el ne mulasszák.

Megszakítás