A babonajóslásnak, időjövendölésnek és a varázslásnak tilalma (5 pontban)
1. Írva vagyon (M. III. 19. 26.): ne jósolgassatok és ne jövendölgessetek. Mit jelent, hogy ne jósolgassatok? Babonából: Aki azt mondja, mert kiesett a falat kenyerem a számból, vagy kiesett botom a kezemből, vagy fiam szólított a hátam mögött, holló szólott felém, szarvas akasztott meg az utamban, kígyó volt a jobbomon, róka került a baloldalamra, azért nem megyek ezen az úton, mert nem jól járok, ugyanúgy, akik a madarak csicsergését hallják és azt mondják, így meg így lesz; avagy nem lesz így, jó ezt megtenni, vagy nem lesz jó ezt megtenni, vagy ha kitől pénzt kérnek, azt mondja, kérlek, hagyj most engem, most reggel van és nem akarom a napot csapással megkezdeni, vagy sabbosz kimenetele van (és nem akarom a hetet stb.), vagy újhold van (s nem akarom a hónapot stb.) Ugyanígy azok, kik azt mondják: le kell vágatni ezt a kakast, mert este kukorékolt, vagy ezt a tyúkot, mert úgy kukorékolt, mintha kakas lenne és egyéb hasonló dolgokat mesélnek, mindez tilos és aki ezek közül bármelyiket megteszi, megszegi a tilalmat. Mások azt tartják, ha az illető nem indokolta meg, hogy miért vágatja le a tyúkot, vagy a kakast, hanem egyszerűen azt mondja, vágassátok le ezt a tyúkot, vagy ezt a kakast, szabad levágni, ez is a szokás.
2. Ház, gyermek és asszony, ha nem babonából hiszi, lehet valaminek a jele, például, ha valaki házat vett, gyermeke született, vagy asszonyt hozott a házhoz és ezután háromszor egymásután sikerült a vállalkozása, vagy nem sikerült, ez jelül szolgálhat neki a jövőre és mondhatja, hogy ez a ház szerencsét hoz nekem stb. Szabad továbbá egy gyermeket megkérdezni, hogy melyik írásverset tanulja most és azt a verset támaszjelnek tekinteni, venni arra nézve, hogy valamit megtegyen, mert mintegy jóslatnak vehet. Vannak, kik azt mondják, hogy szabad valamely jövőben történő eseményre valami jelet kikötni, mint tette Eliezer Ábrahám szolgája, vagy Jonathan Saulnak fia. Mások viszont ezt is tiltják. Aki feddhetetlenségben jár és Istenben bízik, azt szeretet fogja körül.
3. Ki az időt jövendölő? Az, aki előre megállapít bizonyos időket, pl. azt mondja, hogy a csillagkép szerint ez a nap jó, amaz a nap meg rossz, az a nap kedvező erre a munkára, ez az esztendő, vagy ez a hónap kedvező lesz arra a dologra. Annak a szokásnak, hogy csak holdtelése idején adják férjhez a leányzót, nem babona, vagy időjóslás az alapja, hanem csak kedvező jelnek tartják, aminthogy a királyokat is forrás mellett kenték föl, hogy uralma. majdan szintén hosszan húzódjék, úgy kedvező jel az esküvőre, ha akkor történik, amikor a hold mindinkább megtelik. De emiatt ne késleltessék az esküvőt, még kevésbé tartsák emiatt a mennyegzőt akkor, mikor a nő tisztátalanságában elkülönített. Az is szokás, hogy ros-chódes (újhold) napján kezdenek tanulni. Vannak viszont, akik azt a szokást, hogy a hét második és negyedik napján ne kapjanak valami újabb munkába, szintén ellenzik, ill. megengedik.
4. Továbbá azt mondották mestereink – áldássá legyen az emlékük! -: Ki az időjós? aki megejti a szemeket, vagyis mintha megfogná és lezárná, mert megtéveszti őket, úgy tűnik nekik, mintha csodálatos, természetellenes dolgokat végezne, igazában pedig semmit sem csinál, hanem kezeinek a gyors mozdulataival és ravasz cselfogásokkal téveszti meg a nézőket. Azok a tréfacsinálók, kik lakodalmakon ilyen dolgokat művelnek, és az, akinek szavára ezt teszik, megszegik e »vak elé ne tégy gáncsot« tilalmát. (M. III. 19. 14.) És azért, akinek módjában van azt meggátolni, köteles azt megakadályozni. Még inkább tilos a dolgaikat szemlélni és nézegetni. De ha nemzsidó végzi ezeket, szabad megnézni.
5. Tilos kuruzslót megkérdezni, csak életveszélyben, vagy ha valamely kuruzslás okozott néki betegséget, vagy baleset, vagy rossz szem éri, szabad magát nemzsidó kuruzslóval orvosoltatni.

Megszakítás