A nemi érintkezés folytán jelentkező vérzés szabályai (3 pontban)
1. Amely nőnek a nemi érintkezés folytán vérzése támadt, ha nem is az érintkezés ideje alatt, hanem még azon éjjelen, a tisztulási idő betartása után szabad újból közösülnie. De aggodalmat kelthet és óvatosságra int már első ízben is, ha ez mikvábanvaló alábukás éjszakáján történt, akkor legközelebbi, a mikvafürdőjét követő éjszaka tartózkodni kell tőle a férjnek, mert tartani kell attól, hátha a mikvavizében való alámerülés a közösüléssel kapcsolatban okozták a vérzés jelentkezését és hátha a következő mikvafürdő éjszakáján már valóban a nemi érintkezés időtartama alatt jelentkezik vérzése. De azon az éjjelen, mikor azok után immár harmadszor kell az mikvavizében alábuknia, már nem kell a férjnek tartózkodnia tőle, mert az aggodalom fő oka a mikvavizében való alámerülése miatt volt és mivel a második alámerülésnél vérzés nem jelentkezett nem kell többé tőle tartani. Ugyanúgy, ha a mikvában való alámerülés után a második éjszaka látott vérzést, tartózkodjék tőle férje a legközelebbi mikvafürdőjét követő 2-ik éjszakán, de a harmadszori mikvafürdő után már nem.
2. Mivel pedig ennek a nőnek valami baja esett, azért ha meg is van állapítva tisztátalansága váltakozásának a rendje, mégis mikor másodszor közösül (a vérzést követő tisztulás után), meg kell vizsgálnia magát a közösülés előtt is, után is, hogy megállapíthassa, hogy nem jelentkezett-e megint vérzése a nemi érintkezés folytán. És igyekezzék a nő azonnal gyógykezeltetni magát. Még inkább, ha a vérzés a nemi érintkezés ideje alatt vagy röviddel a közösülés után jelentkezett, mert ha ez háromszor egymás után esik meg vele, veszedelmes nagy hálóba került és csak nagy nehézséggel lehetne módot és engedélyt találni arra, hogy férje mellett maradhasson.
3. Az a nő, ki a nemi érintkezés ideje alatt érzi meg, hogy tisztátalanná válott, köteles azonnal megmondani a férjnek: tisztátalan lettem! A férj pedig ne vonja el magát az asszonytól azonnal, mikor a nemzőszerve még él, mert ez is élvezet volna néki, hanem támaszkodjék a kezeire és a lábaira és ne az asszonyra és teljék meg a lelke félelemmel és rettegéssel, amiért hogy ez a bűn megesett vele és amikor már elhalt a végtagja, távozzék tőle és kérje meg a törvénytanítóját, hogy tudassa véle, mily bűnbánattal vezekelje le a bűnét.

Megszakítás