A vőlegény és menyasszony böjtjének szokásai (4 pontban)
1. §. Bevett szokás, hogy a vőlegény és a menyasszony lakodalmuk napján böjtölnek, mert azon a napon bűnbocsánatot nyernek minden bűnükért. Mint minden más böjtnapon a minchá délutáni ima ámidájában (a 18 áldásban) a böjti Ánénu imát is elmondják. A mi országainkban az a szokás, hogy csak a menyegző utánig böjtölnek. Ha az esketéssel estig késnek, akkor a csillagok feljöttével ehetnek valamit, de ne igyanak semmiféle szeszes italt.
2. §. Újhold napján és a Svuot ünnepet követő napon, Áv hó tizenötödikén és Svát hó tizenötödikén, továbbá Chánukákor és Susán-Purim napján nem böjtölnek, de Niszán havában, sőt Niszan hó újholdján is böjtölnek. Ugyancsak böjtöljenek az ómer számlálás 33. (Ijár hó 18.) napján, továbbá a Sziván hó újholdja és a Svuot ünnep között és a Jom Kipur meg a Szukkot ünnepek között való napon.
3. §. Azokon a napokon, amelyeken nem böjtölnek, vigyázniuk kell, hogy tartózkodjanak a fölösleges evéstől és ivástól, még inkább óvakodjanak a szeszes italtól, mert vannak, akik azt mondják, hogy magának a böjtnek is az az oka, mert félő, hogy különben ittasok lesznek és így nem lesz egészen tiszta a tudatuk.
4. §. A vőlegénynek és a menyasszonynak, amikor a chupá (baldachin) alá mennek, nagyon, egész lelki erejükkel meg kell szentelni magukat, hogy azon a napon igaz bűnbánattal térjenek meg, vizsgálják meg cselekvéseiket, melyeket születésük napjától addig a napig elkövettek, vallják meg bűneiket, kérjenek reájuk engesztelést és bűnbocsánatot a Mindenhatótól. Vallják be, hagyják el és bánják meg azokat teljes megbánással, megtört szívvel és fogadják meg erős elhatározással, hogy azon naptól kezdve igazán és őszintén szolgálják az Örökkévalót, hogy szentek lesznek és tiszták. Azután lépjenek a chupá alá és imádkozzanak, hogy az Örökkévaló lakoztassa közöttük a fenségét, miként Bölcseink mondották: שיא a férfi és השא az asszony között (a két szóban) Istennek neve, fensége honol. (SLÁ 101. 2. old. lásd még ott.) 
A minchá (délutáni) imában el szokták mondani a hosszú vidujt, bűnvallomást éppenúgy, mint Jom Kipur előtti (délután) szokás.

Megszakítás